Převratný rok 1918 pohledem středoevropských církví

(ČB 1/2019) Mezinárodní konference o „osmičkovém roce“ se konala v pátek 14. prosince v Hlavním sále Valdštejnského paláce. Zástupci evangelických církví ve střední Evropě se tu sešli, aby si připomněli dynamické změny, které v roce 1918 přepsaly nejen hranice států, ale měly za následek i změny v uspořádání a spolupráci církví.

Poslechněte si článek:

Ve střední Evropě tehdy vznikly či byly obnoveny některé státy – např. Polsko, Československo, Maďarsko či Rakousko. Pro ně je mnohdy sté výročí důvodem k oslavám, protože jim konec války přinesl národní suverenitu a zrození moderního státu. Pro jiné státy jsou však důsledky války podnes traumatickým zážitkem, neboť znamenaly podstatnou ztrátu dosavadních území a újmu na národní hrdosti. Tyto odlišné perspektivy probírali účastníci konference a kladli si otázku, jaký význam mají obdobné zkušenosti pro dnešní spolupráci a jak se v této věci liší státní či celospolečenská pozice od té církevní.

Konferenci pořádala Českobratrská církev evangelická spolu se Senátem Parlamentu České republiky. V roli spolupořadatele vystoupily Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Ekumenická rada církví v České republice a Evangelická církev v Německu (Evangelische Kirche in Deutschland). Kompletní zvukový záznam z konference je k dispozici na webu www.e-cirkev.cz v sekci Aktuality.

Jiří Hofman