J. B. Stockigt: Jan Dismas Zelenka

(ČB 2/2019) Génius českého pozdně barokního skladatele Jana Dismase Zelenky zůstával dlouho nedoceněn. Po svém opětovném objevení, které je připisováno zejména Bedřichu Smetanovi, se ovšem strhl obrovský zájem o jeho dílo i osobnost, která bývá díky své skladatelské virtuozitě někdy nazývána „katolickým Bachem“. Této slávy se Zelenkovi dostalo v novodobé historii nejen v našem prostředí, ale i za hranicemi. Jak daleko po světě Zelenkův věhlas sahá, dobře ilustruje i kniha australské muzikoložky Janice B. Stockigt, která tomuto českému skladateli věnovala poměrně rozsáhlou monografii, nazvanou prostě Jan Dismas Zelenka (1679–1745).

Poslechněte si článek:

Českého čtenáře možná překvapí, jak detailní znalostí životopisných dat i hudební tvorby samotné autorka disponuje. Specifika z českého (i německého, neboť Zelenka působil dlouhá léta v Drážďanech) prostředí jsou pro vědce působícího v tak vzdálené lokalitě obdivuhodné.

Zelenkův životopis Stockigt podává velmi podrobně a s historicky precizní popisností. Kniha tak zcela jistě nebude vhodná pro čtenáře, kteří by chtěli do Zelenkova života získat jen počáteční vhled. Příznivci staré hudby však jistě docení tento hluboký záběr mnohem více, než soustředila-li by se kniha pouze na skladatelův osobní život. Přestože zelenkovská monografie se při své odbornosti a drobnohledu nečte příliš snadno, nabízí mnoho zajímavých a obohacujících momentů nejen o životě, ale zejména o samotném díle tohoto hudebního velikána. Je to četba již pokročilá; čtenáři ovšem nabídne kromě rozsáhlé zelenkovské biografie také množství partitur ze Zelenkovy tvorby a další erudované a pečlivé rozbory konkrétních skladatelových děl, které poučenému čtenáři otevřou brány do světa Zelenkovy skladby a snad alespoň částečně pomohou zodpovědět otázku, v čem tkví genialita jeho hudby.

Adéla Rozbořilová
Janice B. Stockigt. Jan Dismas Zelenka (1679–1745). Praha: Vyšehrad 2018, 416 s.