Marek O. Vácha: Radost z Boha

(ČB 2/2019) Ještě na sklonku loňského roku vyšla další z knih populárního katolického kněze Marka Váchy, tentokrát s názvem Radost z Boha. Nekatolický čtenář se jen nesmí hned na začátku nechat zaskočit „diskvalifikačním“ podtitulem „Příručka pro biřmovance, jak přežít v drsném světě“. Kniha je ve skutečnosti otevřena mnohem širšímu publiku: není výhradně pro biřmovance ani výhradně pro křesťanský dorost anebo pro ten typ čtenáře, který bychom snad mohli pracovně nazvat „křesťan-začátečník“.

Poslechněte si článek:

Koncepce knihy je sice vytyčena pilíři katolické víry, jako je eucharistie a další (katolické) svátosti, či institucionalitou církve, triviálnost obsahu je ovšem pouze zdánlivá. Jak dává tušit již styl autora, známého svojí laskavostí, přemýšlivostí a citlivostí, v této „příručce pro biřmovance“ opravdu na čtenáře nečekají suchopárné citace z katechismu, klišovité poučky ani striktní „tytyty“ – tohle musíš a tohle nesmíš. Laskavý Marek Orko Vácha mnohem spíše ukazuje schůdnou cestu, dodává kuráž, trpělivě vysvětluje a hlavně nechává na čtenáři, aby s vyřčeným naložil, jak sám uzná za vhodné. Při tom všem vyplouvá překvapivě daleko na hlubinu, při vysvětlování základních principů, pojmů a mechanismů křesťanské víry živě čerpá z vlastních zkušeností, z vlastních hlubokých prožitků, přešlapů, neúspěchů, a tvoří tak plastickou výpověď (vlastně svědectví) o křesťanském životě, o životě s Bohem.

Myšlenkově je i tato kniha, jak je u autora zvykem, velmi hutná, inspirativní a moudrá. Marku Váchovi se daří tak precizně a trefně formulovat myšlenku, kterou se my, „zkušení křesťané“, už ani nezabýváme, až z toho zamrazí. Právě takové momenty takříkajíc tnou do živého, jsou inspirací i výzvou pro ty křesťany, kteří na své pouti za Pánem došli už o něco dál. I ti se totiž mohou na chvíli stát biřmovancem, mohou se nechat vést Orkovými radami a nechat si ukázat život víry z jiného pohledu. Mohou si nechat připomenout, že s Bohem a z Boha se můžeme radovat každý den. Ostatně, radost je pro každého. Stejně tak jako závěrečná myšlenka knihy, která je dost možná její pointa: „Nyní píšete historii. Tak se ukažte.“

Adéla Rozbořilová
Marek Vácha. Radost z Boha. Brno: Cesta 2018, 164 s.