Jak dopadla Krabice od bot 2018

(ČB 2/2019) Dárky v „krabicích od bot“ udělaly o loňských Vánocích radost 38 tisícům dětí, a to jak v Česku, tak i na Slovensku. Před Vánocemi se dárky shromažďovaly na 87 sběrných místech po celé republice (jedno sběrné místo vybralo v průměru 473 dárků). Nejvzdálenější místo, kam dárky doputovaly, byly Roškovce na východním Slovensku. Pro děti a maminky z azylových domů Diakonie se podařilo získat téměř 600 tisíc korun díky tzv. „Krabici on line“. Zájem veřejnosti o sbírku roste, počet vybraných dárků se od roku 2016 zčtyřnásobil.

Poslechněte si článek:

Sběrná místa

Kromě 87 oficiálních sběrných míst se letos sbíralo neoficiálně ve školách, školkách i firmách. To ovšem vyžaduje zvýšenou míru koordinace, proto se loni poprvé ustavil osmičlenný tým, který poskytoval 16 hodin denně podporu dárcům na Facebooku, pomocí e-mailu a telefonu. Dárcům dala Diakonie na svých webových stránkách k dispozici i mapu sběrných míst s informacemi, kolik které sběrné místo dárků přijímá, jaký je jejich doporučený obsah a jaká je otevírací doba.
Centrální sběrné místo tvořil pražský farní sbor ČCE v Nuslích, kde se shromáždilo asi 6 500 krabic. S tříděním dárků pomáhala také mládež Pražského seniorátu. Jako sběrná místa se po celé republice angažovala dvacítka sborů ČCE. Za jejich ochotu a pomoc jim Diakonie velmi děkuje!

 

Kam krabice doputovaly

Dárky se rozdávaly dětem v azylových domech, krizových centrech, nízkoprahových klubech, komunitních centrech, speciálních školách, na ubytovnách i přímo konkrétním rodinám prostřednictvím terénních sociálních pracovníků. Podpořily se i pěstounské rodiny či matky samoživitelky. Celkem se prostřednictvím Krabice od bot podařilo podpořit více než 400 různých organizací a stovky rodin.

2 200 dárků putovalo též na Slovensko do institucí Evanjelická diakonie, Človek v ohrození, Armáda spásy a jiných, které tam pracují v sociálně vyloučených lokalitách.

A pro představu, jak celou záležitost konkrétní lidé prožívali, nabízíme dvě svědectví.

„Letos jsme byli díky celorepublikové facebookové kampani dárky doslova zavaleni, lidé je vozili z dalekých míst a ve velkých objemech (zvláště školy, školky či obce),“ hlásili ze sběrného místa v Kynšperku (farní sbor ČCE v Sokolově). „V jednu chvíli jsme propadali beznaději, co s takovou lavinou budeme dělat! Ale neměli jsme to srdce další a další dárce odmítat, a zklamat tak jejich radost z dobrého skutku. Nakonec se však všechny dárky podařilo udat, nalezli jsme nová odběrná místa a to bylo úžasné zadostiučinění!“

Radost vládla i mezi obdarovanými: „Děkujeme moc. Syn, budou mu tři roky, chtěl malé autíčko. Ježíšek mu je v krabici od bot přinesl,“ vzpomíná na Vánoce maminka z Ostravska. „Dostal i pastelky a omalovánky. Tak každý den kreslíme.“

Zdena Sobotová