Horský domov a Přátelé Herlíkovic

(ČB 2/2019) Na podzim (v ČB 11/2018) si čtenáři Českého bratra mohli přečíst rozhovor s Benjaminem Klineckým, který spolu se svojí ženou Olgou má již druhý rok v pronájmu rekreační středisko Horský domov. Za jejich působení se mnohé ve středisku změnilo k lepšímu a zájem hostů o pobyt je nebývale velký, některé týdny v roce by dokonce využili více lůžek, než může středisko nabídnout. Součásti areálu je ještě jedna budova, tzv. Kunzárna, která byla bohužel před téměř třiceti lety uzavřena a chátrala.

Poslechněte si článek:

Od roku 2010 tuto roubenou chalupu s prvky tradiční krkonošské architektury opravuje spolek SEM Přátelé Herlíkovic. Spolek by rád chalupu zprovoznil do dvou až tří let jako jednoduchou stylovou horskou ubytovnu s malou expozicí o české i německé historii zdejší obce. Celkové investice na obnovu objektu ve variantě rekreační chalupy, doplňující služby ostatních budov Horského domova, jsou ve výši cca 1,5 – 2 mil. Kč. Spolek tedy vítá každou pomoc při obnově a dárcům nabídne přednost při užívání této horské chaty. Objekt by se v letošním roce mohl stát kulturní památkou, zvýšily by se tak šance na získání dotace na jeho obnovu.

Světlo v Sudetech aneb rozsvítíme temnou chaloupku

Spolek Přátelé Herlíkovic pořádá v Horském domově pravidelně brigády a česko-německé workcamps ve spolupráci s ASF-Servitus (německá organizace vysílající již 60 let dobrovolníky do zemí, které byly obsazeny nebo bojovaly s hitlerovským Německem). V loňském roce jsme společně vyrobili animovaný film s názvem Světlo v Sudetech – o životě v pohraničí včera, dnes a zítra. Byla to legrace, ale i dřina, pro jednu vteřinu filmu je třeba nafotit 24 snímků. Film je asi 15 minut dlouhý a je dostupný na „youtube“. Naši režiséři, scenáristé a výtvarníci pracovali i s motivem světla a ve filmu se jim podařilo opuštěnou pohraniční chaloupku „rozsvítit“. O to jsme se snažili v reálu i během srpnové brigády, kdy jsme na Kunzárně začali připravovat nové elektrorozvody. Rádi bychom chalupu v roce 2019 nově rozsvítili a s instalací nových elektrorozvodů začneme hned na jaře. Uvítáme proto brigádníky, kteří elektřině dobře rozumí.
Duchovní program letní brigády (která nebyla jen pro mládež) vedl farář evangelické církve Leonardo Teca původem z africké Angoly. Někteří z brigádníků připravovali dřevo pro Horský domov a postavili zánovní domeček pro jeho uskladnění na zimu.

Rok 2019 – zásadní opravy roubení

Koncem dubna nebo v květnu by se opět měla konat v Herlíkovicích jarní brigáda (termín ještě upřesníme – sledujte naše webové stránky pratele-herlikovic.evangnet.cz.). Pohled na rozkvetlé stromy a ještě zasněžené hřebeny hor si nenechte ujít!

Celý červenec pak budeme s pomocí tesaře vyměňovat na Kunzárně spodní trámy. Je to klíčová etapa opravy objektu v hodnotě přes 100 000 Kč, na kterou mohou v dalších dvou až třech letech navázat všechny další práce, aby rekonstrukce objektu mohla být konečně dokončena. Rádi bychom ještě letos zahájili i stavbu komína, aby bylo možné znovu po letech zatopit.

Překonávání dělicích hranic a workcamp zapomenutých řemesel

Znovu zveme na letní česko-německý pobyt s dobrovolníky z ASF Servitus, který se bude konat poslední týden v červnu. Tentokrát jej chceme pojmout jako řemeslný workcamp tradičních, ale často zapomenutých řemesel, jejichž znalost opadla i kvůli proměnám obyvatelstva v pohraničí. Seminární část pobytu bude zaměřena dle tématu roku Česko-německého fondu budoucnosti, nazvaného Překonávání dělicích hranic ve společnosti. Hranice často již neprobíhají mezi Čechy a Němci, ale napříč oběma společnostmi a v různých oblastech. V rámci semináře se chceme spolu se zajímavými hosty zabývat příčinami této polarizace a hledat cesty k jejich překonávání.

Pobyt bude o víkendu jako vždy zakončen výletem do hor a česko-německou bohoslužbou k výročí kostela (v neděli 30. 6). Letos si připomeneme 115 let od jeho dokončení. Opět plánujeme i koncert nebo divadlo. Zatím máme málo českých účastníků, zato mladých Němců z ASF Servitus je už 14. Tito dobrovolníci žijí celý rok v České republice a diskuse o jejich pobytu v naší zemi je vždy zajímavá, proto vás zveme k účasti.

Publikace o Herlíkovicích? Zatím jen virtuální

Na závěr ještě poznámka: Spolek plánuje vydání publikace o historii Herlíkovic a střediska Horský domov (podobná vyšla již o Chotěboři nebo Bělči). Na to nám v současnosti chybí síly (uvítáme pomoc!). Zatím můžete sledovat její virtuální podobu, kde je popsána jak německá historie této pohraniční lokality, tak poválečné úsilí církve o její oživení, na našich webových stránkách pratele-herlikovic.evangnet.cz.

Partneři a spolupracovníci

Našim důležitým partnerem je již zmiňovaný ASF Servitus a spolek německých rodáků (krajanský spolek z okresu Vrchlabí – Heitmatkreis Hohenelbe). Německé krajany jsme v září loňského roku navštívili při jejich pravidelném setkání. Tentokrát se schůzka konala v Lutherově městě Wittenbergu. Krajanský spolek podpořil i vznik našeho filmu a podporuje i další aktivity našeho spolku.

Spolupracujeme také s oddělením mládeže ČCE, evangelickým sborem ve Vrchlabí, jehož jsou Herlíkovice kazatelskou stanicí, a samozřejmě s nájemci Horského domova Olgou a Benjaminem Klineckými. Za podporu projektů děkujeme i Česko-německému fondu budoucnosti a Grantovému fondu ČCE i synodní radě, od které máme objekt Kunzárny v zápůjčce. Děkujeme i řadě dárců za všechny příspěvky na náš transparentní účet: 2700264997/2010.

Členství ve spolku je otevřeno pro každého bez rozdílu věku, vyznání či barvy pleti.

Jan Kirschner, předseda spolku Přátelé Herlíkovic