Český evangelický sbor v Curychu

(ČB 2/2019) 50 let činnosti v Curychu oslavil minulý podzim tamní Husův sbor Čechů a Slováků. Po okupaci Československa v srpnu 1968 odešlo mnoho našich lidí na západ, z toho 12 až 18 000 právě do Švýcarska. Mezi nimi také krajané s křesťanským zázemím. Již několik dní po 21. srpnu se v Curychu konala první evangelická bohoslužba, kterou zorganizoval Přemysl Pitter (1895–1976).

Poslechněte si článek:

24. listopadu 1968 se konalo první shromáždění v Lavaterhausu, církevním domu u reformovaného kostela St. Peter v Curychu. Husův sbor jako nadkonfesní společenství Čechů a Slováků ve Švýcarsku, kteří se hlásí k odkazu české reformace, byl založen o něco později.

Již více než 50 let nám slouží důstojný historický sál, dávaný k dispozici evangelickou reformovanou církví k bohoslužbám a k duchovním, kulturním a společenský událostem. Věřící z Církve československé husitské, Českobratrské církve evangelické, Jednoty bratské i svobodných evangelických církví, z Církve adventistů sedmého dne, ale i někteří katolíci zde našli duchovní vlast. Zpočátku se scházelo každou neděli večer 50 až 80 návštěvníků, počet se ovšem po 50 letech trvání sboru podstatně zmenšil. Mnozí odešli na věčnost a je to zázrak Boží, že podnes se někdy osm, někdy až 20 členů pravidelně schází. Dříve existovaly sborové skupiny i v Bernu, Basileji a jinde, které mezitím zanikly.

Spolu s dalšími českými a slovenskými spolky a s českou katolickou komunitou pořádáme slavnostní shromáždění při různých výročích a jubileích. Teprve nedávno se pořádalo několik setkání k 50. výročí pražského jara a jeho násilného ukončení a naší emigrace v srpnu 1968 nebo ke 100 letům založení Československé republiky. Teď právě chystáme pietní vzpomínku k 50. výročí úmrtí Jana Palacha 19. ledna 2019, při které za Českou republiku promluví evangelický farář Jaromír Dus a husitský biskup Pavel Pechanec a také zástupci českého i slovenského velvyslanectví v Bernu. Jednou za rok, kolem 6. července už 50 let konáme také pouť do Kostnice, kde si u Husova kamene připomínáme život a smrt mistra Jana. Tak udržujeme a oživujeme naše národní a duchovní kořeny.

Uvítáme kazatele

Mezi našimi faráři a kazateli, kteří již byli z pozemského života odvoláni, nám po léta sloužili slovem Božím bratři Přemysl Pitter, Jan Milíč Lochman, Štěpán Pavlinec a Josef Doubravský. Teprve nedávno jsme se rozloučili se sestrou farářkou Danielou Rajmonovou a bratrem farářem Bernardem Martinem, kteří také odešli na věčnost. Mezi námi působili také faráři Svatopluk Karásek a Jana Mikolášková, která i po návratu do Prahy při svých příležitostných návštěvách převezme kázání. Za tuto službu jsme ji velmi vděčni, neboť naše kazatelská základna se mezitím zmenšila na faráře Jiřího Přečka, Josefa Beneše, Zbyňka Kindschi Garského a Jiřího Krále. S radostí mezi sebou vítáme návštěvy z republiky a zveme tímto faráře, kteří občas do Švýcarska zavítají a jsou ochotni mezi nás přijít, aby posloužili i slovem Božím; rádi je uvítáme.

V posledních letech přijíždí mnoho mladších krajanů do Švýcarska za prací, na studie apod. Navázat širší kontakty s touto generací a najít mezi nimi ty, kteří mají zájem o duchovní život, není jednoduché. Proto budeme rádi, když v českých církvích budou lidé o existenci Husova sboru více vědět.

Se zdejšími církvemi a sbory udržujeme dobré vztahy, před měsícem jsme vykonali společné bohoslužby v kostele St. Peter a ještě v lednu budou bohoslužby v Grossmünsteru, největším curyšsském chrámu. Zároveň ale zůstáváme spjati s našimi církvemi a sbory ve staré vlasti a těšíme se na všechny kontakty.

Naši webovou stránku najdete pod www.husuv-sbor.ch a psát je možno na jkral@bluewin.ch

Jiří Král, jednatel Husova sboru