Školy Evangelické akademie a jejich financování

(ČB 2/2019) Je to už rok, co nám na ministerstvu školství (MŠMT) schválili novou základní školu v Brně – Filipku a paní ředitelce s týmem spolupracovníků se podařilo splnit všechny nesnadné podmínky, které státní správa vyžaduje – vyjednat nájemní smlouvu ve vhodných prostorách a přestavět je pro první stupeň základní školy. Zároveň byla na podporu Filipky zahájena úspěšná mediální kampaň. Podle posledních informací přímo z terénu má již nyní budoucí škola zájemce z řad rodičů prvňáčků i starších dětí, které by mohly do školy nastoupit 1. září letošního roku. Daří se i jednat s učiteli, kteří mají chuť alternativní církevní školu tvořit.

Poslechněte si článek:

To všechno by nebylo možné bez velkého nasazení manželů Konvalinkových, jejich přátel z farního sboru Husovice a dalších dobrovolníků, kteří pomáhají s jednáním na úřadech místní samosprávy nebo při stavebních pracích. Pomohly i rady ostatních ředitelů našich škol. Synodní rada se rozhodla novou školu podpořit a schválila přidělení nemalých prostředků z diakonických a rozvojových projektů na základní provozní zajištění – rekonstrukci prostor, mzdové náklady ředitelky v přípravném období i nákup potřebného inventáře, bez nichž by se škola na zápis prvních dětí nemohla připravit. Jsme velmi vděčni, že příprava nové – již sedmé školy pod hlavičkou Evangelické akademie se děje podle plánu!

Fond na podporu církevního školství pomáhá, kde je potřeba

Díky velké obětavosti členů sborů mohla synodní rada také rozdělit výnos sbírky, shromážděné ve Fondu na podporu církevního školství. Pro školy tyto prostředky znamenají podporu projektů a programů, které nemohou zajistit z běžných zdrojů, pocházejících z tzv. normativů na žáka a studenta. Jsme rádi, že i nadále tak bude možné financovat osvědčené pravidelné smysluplné aktivity žáků a studentů.

A co konkrétně se díky tomuto fondu podařilo?

Členové sborů se mohou těšit na další hudební lahůdky studentů olomoucké Konzervatoře EA, které jsou plánovány i do vzdálenějších měst než v olomouckém regionu, ostatně v adventu se z krásné hudby a zpěvu mohli těšit i návštěvníci koncertů v Brně a v Praze. Náchodská střední odborná škola sociální a zdravotnická zkvalitní výuku díky novému vybavení laboratoře pro předměty fyziky, chemie a biologie. Děti z Bratrské školy budou moci strávit krásné dny v táboře Jana Amose Komenského v Bělči nad Orlicí. A pražská i brněnská EA získaly prostředky na zaplacení exkurzí a stáží studentů a pedagogů v Německu; v Drážďanech, Postupimi a Stuttgartu, ve spřátelených střediscích německé Diakonie, budou poznávat, co nového se děje na poli sociálních služeb. Dlouholeté dobré vazby umožňují nejen zlepšit jazykovou vybavenost studentů, ale a mohou je také motivovat ke kreativním podobám pomoci.

praxe ve Stuttgartu

Prostředky získané z těchto darů jsou pro ředitele i pedagogy, kteří vůči neveřejnému, a tedy i církevnímu školství čelí nepříznivému až diskriminačnímu přístupu současné politické reprezentace, velké povzbuzení.

Helena Wernischová, koordinátorka škol Evangelické akademie