Podpora studentů naší náchodské zdravotnické školy

(ČB 3/2019) V pátek 15. 2. navštívili Střední odbornou školu sociální a zdravotnickou Evangelické akademie v Náchodě starosta města Náchoda a poslanec Parlamentu ČR Jan Birke a ředitelka Oblastní nemocnice Náchod, a.s. Ivana Urešová. Oba přišli vyjádřit zájem o absolventy naší školy, zejména pak o absolventy oboru Praktická sestra.

Poslechněte si článek:

Náchodská nemocnice má v současnosti podle paní ředitelky nedostatek středního zdravotnického personálu. Starosta studentkám popsal, jak se nyní buduje supermoderní nemocnice za 1,2 miliardy Kč, ve které budou moct najít své budoucí povolání. Snažil se tak motivovat studentky, aby po studiu do náchodské nemocnice nastoupily. Informoval je o možnosti čerpat stipendium až do výše 80 000 Kč na žáka a o snaze města zajistit, aby studentské praxe v nemocnici byly do určité míry finančně ohodnoceny.

Starosta naši školu podpoří investicí do budovy, aby co nejvíce vyhovovala provozu, neboť se předpokládá narůst žáků právě zdravotnických oborů.

D. Hanuš/DaZ