Den Země v Sázavě

Český bratr 8/2012.

Ve sboru ČCE v Sázavě na Českomoravské vrchovině se Den Země (22. 4.) připomíná již mnoho let. Před dvanácti lety k nám na bohoslužby v této době začal pravidelně přijíždět a na témata o vztahu přírody a člověka kázat RNDr. Jiří Nečas, předseda ekologické sekce České křesťanské akademie.

Před čtyřmi lety jsme se rozhodli program rozšířit a nabídnout po společném obědě členům sboru i obyvatelům vesnice a okolí zajímavé činnosti, kterým jsme začali říkat „rozmanitá odpoledne“. Snažíme se uspořádat nějakou poutavou přednášku nebo besedu a připojit rukodělné činnosti, hry v přírodě nebo hudební program. Před dvěma lety jsme si užili dokonce mezinárodní program připravený spolu s přáteli z našeho partnerského sboru v nizozemském Harenu.

Letos jsme Den Země slavili trochu opožděně 6. května a do programů zaměřených tentokrát hlavně na život hmyzu se v kostele a na faře zapojilo skoro sto lidí od batolat až po seniory. Začali jsme přednáškou pana Vlastimila Bubeníčka z Českého svazu včelařů o včelách, včelstvech a včelaření. Viděli jsme ukázkový úl i s včelí královnou, různé včelařské pomůcky, včelí produkty a mnoho výrobků z nich. Poučili jsme se o významu včel v naší krajině a o jejich dokonale organizovaném životě.

Potom jsme na faře uspořádali ochutnávací medovou soutěž, cílem bylo tak trochu poznávat medy z okolí bližšího i vzdálenějšího, ale hlavně si zamlsat a zasmát se většinou nevelkým schopnostem našich chuťových pohárků. To včely mají na nektar jemnější jazýček a o místech s tím nejlepším si dokonce tancují navzájem tanečky! V dalších dílničkách jsme stáčeli svíčky z včelího vosku a batikovali látkové ubrousky, moc pěkně to šlo i hodně malým dětem a všichni si odnesli domů hezké použitelné výrobky.

Letošní „rozmanité odpoledne“ bylo uzavřeno světovou premiérou! Z Prahy k nám přijeli hudební skladatel Jan Hálek a houslista České filharmonie Václav Kvapil a z Českého Brodu katolický duchovní, entomolog, fotograf a kreslíř hmyzu Matúš Kocian. Připravili si unikátní kombinaci ilustrovaného povídání o největší a nejvariabilnější živočišné třídě – hmyzu a premiérového provedení malých hudebních děl pro housle inspirovaných meditacemi nad různými druhy hmyzu.

Jsme Pánu Bohu moc vděčni, že máme co dělat a těší to nás i ostatní, jediným problémem při pořádání podobných větších akcí jsou dosud malé prostory na faře. Proto se těšíme, že příští ročníky „rozmanitých odpolední“ ke Dni Země už uspořádáme v přestavěné farní stodole, na které za přispění zahraničních dárců i sbírky na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty pilně pracujeme.

Ilona Mužátková