Otázka na tělo: Co přináší vaší obci přítomnost evangelického sboru?

(ČB 3/2019) Ať již evangelický sbor, nebo katolický (tak jako jakýkoliv jiný spolek, hasiči, sokol…), pro obec představuje určité seskupení lidí, kteří se pravidelně scházejí a udržují přátelské vztahy. Přínos pro obec vidím v utužování kolektivu spoluobčanů a jejich lepším soužití.
Miroslav Prudký, starosta obce Rovečné

Poslechněte si článek:

Přítomnost evangelického sboru v naší obci je stále velký symbol svobody vyznání. Sbor je pro mě nositel duchovního a kulturního života, obhájce morálních hodnot a navíc partner obce v mnoha směrech. Jde také o závazek, jenž nám přenechali naši předkové, kteří sbor vybudovali za velmi těžkých, pro nás nepředstavitelných životních podmínek pro slávu Krista; naše povinnost je toto poselství nést dál.
Martin Žabčík, starosta Ratiboře

Co naší obci přináší přítomnost sboru ČCE? Historickou souvislost, ukotvení v dnešním rozbouřeném světě a obyčejnou sousedskou sounáležitost. Jasenná je stále evangelická vesnice, toto vyznání je většinové. Ostré hrany mezi katolíky a evangelíky však obrousil čas i působení osvícených kazatelů, kteří nás vychovávali a vychovávají k ekumenickému porozumění. Díky evangelickému sboru se v obci děje spousta zajímavých událostí – Jabkobraní, přífarské tábory, tvořivé dílny, Živý Betlém. Nechybí zajímavé besedy s lidmi, kteří procestovali svět či patří ke špičkám ve svém profesním oboru. Učíme se číst a porozumět Bibli. Sbor je pro místní evangelíky místo, kam si chodí pro radost i útěchu. Obyčejné sousedství a souvěrství zde dostává jiný rozměr – sváteční, jedinečný.
Dana Daňová, starostka obce Jasenná, členka ČCE

V Merklíně působí Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy – chráněné bydlení a přímo v obci je centrum denních služeb a základní škola speciální a také praktická škola Diakonie ČCE. Tyto instituce úzce spolupracují s evangelickým sborem a využívají prostor v českobratrském kostele, kde se pořádají adventní koncerty, slavnostní ukončení školního roku. A pokud jde o spolupráci s obcí, výborné akustiky v kostele využívá na vánoční besídku naše mateřská škola, pořádali jsme tam i koncerty. Sbor je součást naší obce, vzájemně si pomáháme a vycházíme vstříc. Většinu členů sboru dobře známe, jsou to i naši současní nebo bývalí zastupitelé a spolupráce s nimi je víc než příkladná. Máme dva kostely – kolik obcí v kraji to může říct?
Jana Nováková, starostka obce Merklín

Přítomnost evangelického sboru určitě do obce přináší dobré mezilidské vztahy. Přispívá k pozitivnímu myšlení, lidé jsou k sobě vstřícnější a ohleduplnější. Slouží také k lepší pospolitosti obce. Často také zajišťuje v obci kulturu, v evangelickém kostele se často pořádají koncerty, především vážné hudby. Nelze opomenout, že náš evangelický sbor se hodně věnuje práci s dětmi a mládeží, o letních prázdninách pořádá tábory, za což mu patří velký dík a uznání. Přínos pro naši obec je neocenitelný a za sebe musím dodat, že s panem farářem Janem Krupou se mi velmi dobře spolupracuje.
Jarmila Melichaříková, starostka Velké Lhoty

JPl, foto Ben Skála

1 komentář u „Otázka na tělo: Co přináší vaší obci přítomnost evangelického sboru?“

Komentáře nejsou povoleny.