Víra, která nás posouvá vpřed

(ČB 4/2019) Dvakačovickou evangelickou faru navštívil významný aktivista a kněz české starokatolické církve v Bratislavě, doktorand Martin Kováč. Skupinku účastníků besedy zaujaly, kromě představení starokatolické církve a jejího zrodu ve světě i u nás, veřejně společenské aktivity, kterými se Martin Kováč neúnavně a intenzivně zabývá. Nyní kupříkladu pomáhá při volební kampani kandidátce na prezidentku Slovenska Zuzaně Čaputové a kandidátovi do Evropského parlamentu, profesoru Ondřeji Prostredníkovi.

Nejvíce nás posluchače potěšila iniciativa Progresivní věřící, která začala působit na Slovensku v létě 2018. Manifest s názvem Viera, ktorá nás posúva vpred si zaslouží v České republice důkladné pozornosti nás věřících i všech lidí dobré vůle. Znění manifestu uvádíme v originálním jazyce:

Poslechněte si článek:

Manifest progresívnych veriacich

Viera dáva človeku inšpiráciu a silu meniť svet okolo seba k lepšiemu. Viera v Boha, vyjadrená v univerzálnych príbehoch náboženských textov, je toho dôkazom. Náboženská viera často človeka posúva vpred, dáva mu nádej a stáva sa hýbateľom civilizačných zmien v dejinách ľudstva. Ako veriaci rôznych vyznaní a náboženstiev chceme nadviazať na to, čo Slovensko ako demokratická krajina dokázalo za prvé štvrťstoročie svojej existencie. Sme presvedčení, že vďaka našej aktívnej angažovanosti, viere, nádeji a láske môžeme byť hrdí na krajinu, ktorej budúcnosť tvoríme.

Vychádzame pritom z európskych duchovných koreňov. Hlásime sa k príbehu Ježiša z Nazaretu ako aj k ďalším mierumilovným učeniam a tézam, založeným na láske k blížnemu a zodpovednosti voči svetu okolo nás. Chceme tvoriť a pozitívne ovplyvňovať našu budúcnosť. Zároveň sa ale chceme kriticky vysporiadať s temnými bodmi našej náboženskej a politickej minulosti a dôsledne sa dištancujeme od súčasných rasisticky a nenávistne motivovaných politických subjektov a ich podpory zo strany niektorých náboženských predstaviteľov na Slovensku. Sme za pokojné spolužitie rôznych kultúr a náboženstiev. Chceme nadviazať na tie momenty slovenskej histórie, v ktorých súžitie a spolupráca prispievali k rozvoju krajiny a spoločnosti. Veríme v lepšiu budúcnosť Slovenska ako miesta, pre ktoré pestrosť a rôznosť nie je hrozbou, ale obohatením. Chceme hľadať spoločnú cestu, nie spoločného nepriateľa.
Sme za ochranu a podporu rodiny, hlásime sa k otvorenej, súdržnej a solidárnej spoločnosti. Chceme, aby čestnosť, transparentnosť a schopnosť zodpovedať sa boli neoddeliteľnou súčasťou verejného života. Sme totiž presvedčení, že práve takéto hodnoty sú ovocím skutočnej viery.

Tieto postoje sú pre nás cestou, na ktorú pozývame každého, kto nebude zneužívať náboženský jazyk na šírenie strachu a nenávisti. Každého, kto bude konať podľa svojho svedomia, v spolupráci so všetkými ľuďmi dobrej vôle a bude rešpektovať tie isté civilizačné pravidlá, ktoré našu spoločnosť naučili žiť v slobode a vzájomnom porozumení.
Chceme takejto viere vytvoriť zázemie – miesto pre ľudí s otvorenou mysľou a túžbou po šťastnom a plnohodnotnom živote nielen pre nich samotných, ale aj pre ostatných. Chceme veriť, že je to možné. Chceme veriť. Otvorene a progresívne.

Manifest na Slovensku podpořili a podepsali mnohé osobnosti veřejného života.
Zdroj: www.facebook.com/notes/progresivni-veriaci

Dušan Ehmig

1 komentář u „Víra, která nás posouvá vpřed“

Komentáře nejsou povoleny.