Duchovní pobyt v Králíkách

(ČB 5/2019) Koncem března se konal duchovní pobyt v Králíkách, kterého se účastnilo 25 bratří a sester. Ubytováni jsme byli v Poutním domě v sousedství monumentálního králického kláštera na Hoře Matky Boží. Toto místo je jedinečné svou tichou atmosférou a překrásnými výhledy na okolní krajinu. Obklopeni Jeseníky, Králickým Sněžníkem a opodál Orlickými horami vstoupili jsme do času ztišení, rozjímání a vnímání Boží milosti.

Poslechněte si článek:

Program byl zahájen v pátek večerní pobožností. Přivítala nás Noemi Batlová, seniorátní kurátorka, která tyto pobyty obětavě a úspěšně organizuje. Za letošní duchovní program patří dík bratru faráři Jakubu Pavlúsovi. Zpívali jsme ze zpěvníku Svítá a na kytaru nás skvěle doprovázeli bratr farář Mojmír Blažek a student bohosloví Aleš Zapletal. Opět jsem ocenila, jak hodnotné písně můžeme právě v naší církvi nalézt.

Během soboty jsme se zamýšleli nad texty z knih Kazatel, Jonáš, z Evangelia podle Lukáše a z Prvního listu Korintským. Společné rozhovory nad Písmem střídaly chvíle meditací. Počasí bylo nádherné, a tak jsme značnou část programu vděčně strávili v přírodě. Někteří účastníci využili ve volných chvílích možnost návštěvy Památníku obětem internace. Jeho historická expozice připomíná internaci řeholníků v místním klášteře, který se stal v padesátých letech vězením.

Osobní rozjímání jsme v sobotu zakončili diskusí nad biblickými texty. „Prach jsi a v prach se navrátíš.“ Tak nás upozorňuje kazatel. Může ale prach být k něčemu? Jaký je vztah člověka k sobě, k Bohu a k bližním? Nejen prostřednictvím veršů z Písma, ale také díky večernímu zpívání jsme pocítili, že i v našem životě svítá.

Nedělní ráno otevřelo další slunný den. Po snídani jsme se s Horou Matky Boží rozloučili, abychom na zpáteční cestě navštívili bohoslužby v okolních sborech ČCE.

Duchovní víkendové pobyty se v našem seniorátu konají na různých místech pravidelně jednou za dva roky. Letošní setkání bylo v pořadí páté a my se již nyní těšíme na to příští.

Ivana Kaňáková

1 komentář u „Duchovní pobyt v Králíkách“

Komentáře nejsou povoleny.