Cesta církve IX a X

(ČB 6/2019) Publikace Cesta církve IX završuje speciální řadu knižnice Studijní texty Českobratrské církve evangelické, které vycházejí již řadu let. Autoři textů naplnili zadání XXXI. synodu (2006) a evidovali život naší církve v období 1945–1989.

Poslechněte si článek:

Aby se na pohnuté osudy nezapomnělo

Autoři měli připomínat zejména ty kazatele i laiky, jejichž životní běh byl poznamenán nespravedlivými praktikami socialistického režimu. Proto publikace nabízí medailonky faráře a člena Charty 77 J. Z. Dusa; agrotechnika, synodála, mluvčího Charty 77, člena VONS Jana Litomiského; faráře, signatáře Charty 77 Jana Šimsy a faráře Jana Kellera, signatáře Charty 77. Autoři litují, že se na další mnohé pozoruhodné osobnosti ani v tomto devátém díle nedostalo a zřejmě se již ani nedostane, protože letošní synod členům komise poděkoval za dokončení díla. Leč jeden úkol, na němž se podílel Pavel Hlaváč, zůstal nesplněn – editor pamětí Františka Laichtera s názvem Svědectví o umlčené kulturní epoše, kus nakladatelské historie je přislíbil dodat počátkem roku 2019, zatím je však nedodal.

Bouřlivé debaty v komisi

Komisi se obtížně vysvětloval společensko-náboženský kontext monitorovaného období a debata byla podnětná a leckdy bouřlivá. Pamětníci i mladíci přicházeli s jinými úhly pohledu a určité problémy zůstaly nedořešeny, např. zda byla, či nebyla v období totality naše církev duchovně rozštěpena. Některé texty se rodily s „bázní a třesením před tváří Hospodinovou“ (Pavel Hlaváč: Českobratrská církev evangelická a Státní bezpečnost), aby některý člen církve nebyl totálně odsouzen, a na druhé straně, aby se nepokračovalo v sofistikovaném mlžení a zatajování závažných nespravedlností církevních i státně-správních.

Někteří z nás do Cesty církve psali povzbuzeni dopisem XXVII. synodu z 20. 6. 1991 (viz Dokumenty, s. 189): „Synod pověřuje synodní radu, aby Světové radě církví, Světovému reformovanému svazu, Světovému luterskému svazu a Konferenci evropských církví zaslala toto poselství: Litujeme, že jsme v minulosti neinformovali světovou ekumenu pravdivě o poměrech v naší zemi v období diktatury Komunistické strany. Zamlčovali jsme mocenskou manipulaci, jejíž jsme byli obětí jako občané i jako církve. Zaváděli jsme tak na scestí mnohé naše bratry a sestry, zvláště ve III. světě, kteří z naší viny mohli nabýt dojmu, že tzv. reálný socialismus je nosným modelem pro řešení problémů současného světa.“

Jeden z dílů je v němčině

Výběr z celé řady studijních textů Cesty církve je zakódován do německého titulu Der Weg der Kirche. Svazek je určen jako výraz vděčnosti Evangelické luterské církvi v Bavorsku, s jejíž duchovní i finanční pomocí jsme mohli od šestého čísla Cesty církve počítat a doufat, že celé dílo bude dokončeno.

Jednotlivé díly řady Cesta církve i celý set si můžete koupit přes e-shop na www.e-cirkev.cz, jsou také k dostání v knihkupectví Kalich v Praze nebo si o ně můžete napsat do sekretariátu Ústřední církevní kanceláře na adresu vozenilkova@e-cirkev.cz.

Pavel Keřkovský