Otázka na tělo: Co pro vás znamená svatba

(ČB 6/2019) Současné názvosloví rozlišuje mezi svatbou a manželstvím. Svatba je obřad, manželství jeho dlouhodobý či dokonce doživotní následek. Obojí souvisí se závazkem, ačkoli by se ten závazek dnes možná měl chápat spíš jako závazek trvalého přátelství bez ohledu na to, jak se postupem let vyvine intimní život dané dvojice. Vyšší průměrná délka dožití radí k střízlivějšímu očekávání. Dlouhodobost existuje i bez obřadu, naopak po obřadu následuje občas něco velmi krátkodobého. Předkové to měli jednodušší.

Poslechněte si článek:

Tomáš Adámek

Svatba je událost. Vydává druhým jasný signál – „máme se rádi“, „chceme spolu žít“ a „ctíme tradici sňatku“. Procházíme při ní obřadem, který není určen jenom nám, ale i našim rodinám, jež díky tomuto jedinečnému okamžiku mají šanci se sblížit. Byli jsme v bílém, slíbili jsme si věčnou lásku, řekli jsme „ano“, nasadili si vzájemně prsteny, vyměnili polibek; byli u toho naše rodiny a celé se to odehrálo na námi milovaném zámku. Sestra mého muže, jejíž dojetí si dodnes pamatuji, ovšem stále není má švagrová, protože jakkoliv reálná to byla svatba pro nás, stát nás má stále jen za registrované. Svatba podle mě není jen pro muže a ženy, je to obřad, který oslavuje svazek dvou milujících se osob.

Michal Pitoňák

Svatba je jedinečná slavnost, při které se před rodinou a kamarády stvrzuje rozhodnutí a závazek dvou osob jít společně jednou životní cestou. A kromě toho, že se odevzdáváme sobě navzájem, je pro mě také podstatné, že se odevzdáváme Hospodinu, do jeho žehnajících rukou. Jde o rituál a ideální způsob, jak nejlépe vyjádřit úmysl spolu sdílet všechno dobré i nedobré, co k životu patří. A vzít na sebe i povinnosti. Proto je důležitý právní rámec, který dává stát anebo i církev. Dnes však mluvme vážně o návrhu zpřístupnit svatbu stejnopohlavním párům. Odborná debata ukazuje, že argumenty proti jsou prázdné. Neopírají se o nic, co by souviselo se světem, v němž dnes žijeme. Ohánět se tradicemi je málo. Ty bylo nutné naopak měnit, aby bylo manželství přístupné všem. A je irelevantní ohánět se ohrožením rodiny, když je ohrožena věcmi úplně jinými. Jsme toleranční. Jsme fér.

Dušan Ehmig

Svatbu vnímám jako důležitý symbolický rituál, oslavu lásky dvou lidí, kteří spolu chtějí strávit zbytek života. Považuji svatbu za událost veselou, ale zároveň závažnou, za oslavu jednoho z nejdůležitějších životních kroků. Zrovna se s mou ženou chystáme na svatbu kamarádky a náš tříletý syn byl pozván, aby doprovodil nevěstu v roli „mládence“. I já a moje partnerka bychom si svatbu moc přály, stejně tak i naši rodiče. Nejvíc ze všech asi tatínek mé ženy – je mu přes 80 let, a tak doufáme, že manželství pro všechny bude u nás možné co nejdřív.

Tereza Pelechová

1 komentář u „Otázka na tělo: Co pro vás znamená svatba“

Komentáře nejsou povoleny.