Jak jsme hledali faráře

(ČB 7-8/2019) Tuhle situaci jsme zažili v posledních šesti letech dvakrát. K naší velké lítosti odcházel po desetiletém působení do důchodu náš farář v roce 2013, a vhodného nástupce jsme ani s jeho pomocí nemohli najít. Na kazatelně se vystřídala celá řada farářů, ale žádný nás neoslovil. Bratr farář Jan Opočenský nám ještě dva roky pomáhal na poloviční úvazek, ačkoli už bydlel s rodinou mimo Teplice.

Poslechněte si článek:

Na doporučení jsme pozvali jednoho vikáře a po jeho kázání jsme byli nadšeni a rozhodnuti pro jeho volbu. Trochu nás zaskočilo rozhodnutí SR, že bratra vikáře máme volit jen na dva roky; nakonec jsme dosáhli povolení tříletého. Ale už po roce se ukazovalo, že spolupráce faráře se staršovstvem není úplně v pořádku. Docházelo i k zásadním rozporům, a tak jsme se s bratrem farářem rozumně a v klidu dohodli, že se po skončení dohodnuté doby rozejdeme.

Martin Bánoci

A začali jsme hledat znovu. Tentokrát bylo staršovstvo obezřetnější a zkušenější. Rozeslali jsme 13 osobních dopisů, podali inzeráty do Českého bratra i na evangnet, ale bez úspěchu. V květnu 2018 přijali naše pozvání dva vikáři – Martin Bánoci a Jan Hrudka. Nejprve, v sobotu, vedlo s oběma rozhovor staršovstvo a v neděli po bohoslužbách měli i členové sboru příležitost hovořit s oběma kandidáty neformálně u kávy. A tak se 28 členů sboru, kteří slyšeli kázání i odpovědi na otázky obou kandidátů, jednoznačně rozhodlo pro Martina Bánociho. Určitě rozhodovaly i emoce a osobní sympatie s přihlédnutím k rodinnému zázemí manželů Bánociových. Během dvou týdnů bylo na obou stranách rozhodnuto!

ve školce

Od 1. října 2018 máme tedy nového faráře a za tu krátkou dobu už víme, že i dobrého pastýře. Jsme vděčni Pánu Bohu i za zkušenost, kterou jsme prošli, o to víc si teď všeho vážíme. Účast na bohoslužbách se zvýšila na průměrných 30 lidí, na biblické hodiny nás přichází až osm, děti se těší na náboženství, mládež se vrátila a fara je otevřena všem. Farář koná pastorační návštěvy a vymýšlí i spoustu dalšího, a to i pro veřejnost (například velikonoční šachový turnaj pro amatéry, spolupráci s Diakonií ČCE – projekt DOMA nebo ekumenickou přeshraniční spolupráci se sbory v Altenbergu a Muldě, na červen chystáme hudební festival Doma na zahradě atd.) Bratr farář spravuje sborové webové stránky, dvakrát do měsíce káže i v Duchcově, prostě stíhá toho hodně. Je i manuálně zručný, teď se třeba podílí na budování nových chodníků na farní zahradě.

volejbalový turnaj na podporu hospice sv. Štěpána

A navíc – manželka našeho faráře Lia je pro celý sbor vskutku požehnání. Chybí-li v neděli varhaník, ochotně zaskočí. I „kolaudace“ fary může být důkaz: 16. března manželé Bánociovi pozvali celý sbor na halušky. Sešlo se 31 dospělých a čtyři děti. Všichni jsme se vešli, povídalo a zpívalo se dlouho do večera. Vážíme si krásného a otevřeného vztahu mezi farářem a sborem a prožíváme velikou radost a děkujeme Pánu Bohu.

„Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.“ (Ž 46,2)

Věra Grögerová, kurátorka sboru v Teplicích