K Boží slávě a povznesení ducha

(ČB 7-8/2019) Slavnostními bohoslužbami završilo třináct muzikantů seminář církevní hudby Evangelické akademie. Po tříletém vzdělávání obdrželi v neděli 23. června v Červeném kostele v Brně osvědčení o způsobilosti ke službě kantora. Synodní senior Daniel Ženatý jim mimo jiné řekl: „Naše církev si velmi váží toho, že jste vydali svůj čas a schopnosti, abyste pomáhali činit bohoslužby plnější, krásnější. Pracujte, služte, tak jak je vám dáno, nebojte se svá originální obdarování vydávat dál. Duch svatý se k tomu přidá a vaše služba se stane požehnáním mnohým. Za celou Českobratrskou církev evangelickou děkuji Ester a Ladislavu Moravetzovým a všem dalším, že mnohé k takovému zázraku vzdělávají.“

Poslechněte si článek:

Seminář je určen především hudebním amatérům. Má za cíl pozvednout úroveň církevní hudby ve sborech, a tím napomáhat misijním snahám církve. Vzdělávací program pomáhá muzikantům k základní praktické výbavě – hře na varhany a doprovázení společného zpěvu, hlasové výchově, liturgickému zpěvu a řízení pěveckého sboru. Mezi teoretické předměty patří hymnologie, organologie, hudební teorie nebo varhanní improvizace. Seminář je koncipován a organizován tak, aby jej mohli navštěvovat pracující, studenti i lidé s rodinnými povinnostmi.

Absolventi se mohou uplatnit, a mnozí tak již činí, jako církevní hudebníci – kantoři. Vedou ve svých sborech pěvecké sbory a při bohoslužbách doprovázejí na varhany. Sbory mohou odborně vzdělaného kantora povolat k službě ve svém sboru (viz Pravidla povolávání kantorů v ČCE).

ČCE je zřizovatel sedmi škol, sdružených do Evangelické akademie. Školy nabízejí vzdělávání základní, střední i nadstavbové, v olomoucké konzervatoři hudební. Seminář církevní hudby doplňuje nabídku hudebního vzdělávání pro zájemce z církevní amatérské veřejnosti.

Daniela Ženatá