Slunečnice ve staré škole

Český bratr 9/2012.

Komunitní centrum rozkvétá

Naproti faře v Horní Krupé stála stará škola. Sloužila ze všech evangelických škol na českém území nejdéle – až do roku 1930. Pak ji využíval hornokrupský sbor jako sborový dům. Její budovu se podařilo uvést opět do života. Jak jsme psali již v Českém bratru 3/2011, občanské sdružení Slunečnice, které je součástí Sdružení evangelické mládeže a těsně spolupracuje s ekologicky zaměřenou obecně prospěšnou společností Chaloupky, zde buduje moderní komunitní centrum.

Škola a byt
Krupská škola, představující první etapu projektu, funguje již více než rok. V zimním období slouží k bohoslužebným shromážděním a přes týden ke schůzkám přírodovědného kroužku dětí z obce. V rámci projektu Devatero řemesel poznávají řemesla, zvou šikovné řemeslníky, od nichž se učí různým dovednostem a zručnosti. Celá původní školní budova prošla rekonstrukcí, má novou střechu a bezbariérový nájezd, útulnou shromažďovací místnost s kamny a jednoduchým zařízením včetně vynalézavě vestavěné knihovny. V levé části je připraven byt pro budoucího lektora. „Pro sbor i obec je výborné, že škola znovu ožila,“ vysvětluje krupský farář David Šorm, který mě provází cestou od fary ke škole. Po někdejším blátě ani památky, cesta je vydlážděna kameny, nájezd pro vozíčkáře se blýská novým zábradlím. „K projektům Slunečnice patří také naučná stezka Za humny s interaktivními zastaveními a duchovními tématy, která rozvíjejí hravost a fantazii. Ta už je také hotová a dobře slouží skupinám dětí, které sem přijíždějí na výukové programy,“ dodává David a hned přechází k vysvětlování dalších záměrů a plánů.

Stodola na dvoře
„Aby mohlo venkovské komunitní centrum fungovat a představovat křesťanské hodnoty ve spojitosti s ekologickou výukou a pěstováním venkovských tradic a zvyků, potřebujeme další prostory. A tak se v druhé etapě rodí ve staré stodole dědova dílna a variabilní prostor pro výstavy a neformální setkávání. Stodola už je z velké části opravena  také, má nová pojízdná vrata, půdní prostor bude brzy sloužit k přespávání až dvaceti nocležníků. V dědově dílně stojí nádherná kachlová kamna, která jsme našli rozebraná kdesi na půdě a podařilo se je zrekonstruovat,“ ukazuje David na opravdový skvost, když procházíme stodolou s novou dlažbou a dřevěnými schody na rozlehlou půdu. Od nového školního roku bude pracoviště v Horní Krupé zařazeno do školských zařízení s dotací od ministerstva školství pro školskou a vzdělávací činnost. Začnou jezdit skupiny dětí, budou zde působit dva lektoři, placení z o.p.s. Chaloupky, jediné organizace v kraji Vysočina, která se specializuje na environmentální vzdělávání ve školách. Nabízeno má být dvanáct výukových programů. „Jeden z lektorů bude s rodinou bydlet právě v bytě ve škole a já jsem moc rád, že to budou evangelíci z Jihlavy. Tradice evangelických učitelů se naplní v moderním pojetí,“ vysvětluje David a je vidět, že mu na tom opravdu velice záleží.

Srub na výukové louce
V letošním roce má na zahradě před školou vyrůst ještě přírodní učebna. Vlastně takový ze tří stran otevřený srub, kde děti budou moci hned venku pozorovat donesené přírodniny, sázet rostliny a podobně. Na místě už je hromada použitých cihel, které jeden bratr věnoval ze své bouračky. Srub je doplněním výukově meditační louky pod školou.

Kůlna
V koutě areálu stojí stará kůlna s přilepenou garáží. I pro tuto zchátralou budovu má David plán: „Tady bych rád viděl zimní učebnu s možností noclehu na přilehlé půdě pro dalších dvacet lidí. Tahle šopa se bude muset v podstatě strhnout a postavit znovu. Udělat dole záchody a umývárnu by neměl být problém. Kůlna přiléhá ke škole, takže by vnitřkem šlo objekty lehce propojit. A pokud by v budoucnu mohly v areálu pobývat dvě nezávislé skupiny dětí i v zimním období, bylo by to ekonomicky docela zajímavé.“  Na tyto smělé plány má Slunečnice přislíbené peníze od Místních akčních skupin, David hodlá zkusit požádat rovněž o příspěvek z nadace OKD. „V této budoucí učebně bych chtěl také zřídit stálou výstavu. Fenomén evangelických škol není v naší církvi dosud zpracován a určitě by stál za pozornost. Zejména na českém a moravském venkově udělali evangeličtí učitelé v minulosti obrovský kus práce. Žili často v nuzných podmínkách, ale nebývale pozvedli obecnou vzdělanost. V 19. století pracoval v mnoha sborech dělný tandem farář – učitel. Tento model byl výborný v tom, že formoval děti, které v obci žily. Sbory rostly, protože děti měly identitu evangelíka. Dostalo se jim vzdělání a byly formovány duchovně. K tomu bych se chtěl vrátit,“ má ve svých záměrech David jasno.

 

Vydrží to?
Aktivity sboru a jeho faráře závisí na budování týmu dobrovolníků a spolupráci s o. p. s. Chaloupky, která je v České republice průkopníkem této činnosti a má s výukovou činností již dvacetileté zkušenosti. Se sborem má uzavřenu smlouvu na užívání prostor školy na deset let. Udržitelnost projektu má posílit i lektor, který bude bydlet přímo ve výukovém areálu.

Fara
Krupský farář je muž činu. Souběžně se všemi těmito aktivitami se v rámci projektu Zelená úsporám zateplovala letos fara. „Někdy už jsem se z těch montérek ani nevysvlékal, snad jen v neděli do taláru,“ vzpomíná na hektický čas David. „Měli jsme ale peníze od Státního fondu životního prostředí i Jeronymovy jednoty, také sbor se zateplením a mírnou rekonstrukcí počítal. Jsem rád, že je fara hotová.“ Jinak lze na každém kroku vidět, jak budování komunitního centra faráře baví. Je zřejmé, že propojení práce duchovního a učitele je mu přirozeně vlastní. Se vší pokorou zde roste úctyhodné dílo.
Slavnostní otevření zrekonstruované farní stodoly, která bude sloužit jako Dědova dílna a Galerie stodola proběhlo 9. září. Program začal bohoslužbami v kostele, při kterých kázal synodní senior Joel Ruml. Odpoledne byla stodola otevřena vernisáží výstavy „Neučiníš sobě rytiny. Evangelické umění toleranční doby“ a doplněna výstavou fotografií Olgy Stráníkové z Ubušína.

Daniela Ženatá

pro ty, kdo chtějí vědět více: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097944695-nas-venkov/