Píseň začíná skutečně žít teprve tehdy, když se zpívá

(ČB 9/2019) Zpěvník Svítá – Křesťanské písničky (NEJEN) pro mládež má 489 písní. V září 2014 jsme si na schůzce starší (vysokoškolské) mládeže ostravského sboru uvědomili, že každý týden zpíváme stále dokola těch několik málo písní, které jsme znali. A to nás přestalo bavit. Tak jsme vytvořili seznam všech písní a začali je po zazpívání „škrtat“. Opakování nebylo až na výjimky dovoleno. Trvalo nám to asi tři roky. Za tu dobu jsme také sehnali nahrávky a hodně písní sami nazpívali.

Na farářském kurzu v roce 2016 jsem oslovila několik přítomných autorů textů nebo skladatelů, zda nemají nebo nemohou přímo vytvořit nahrávku svých písní. Kladné odpovědí jsem dostala od všech, ale moji prosbu uskutečnil snad jen farář Zdeněk Šorm (obrovský dík!). Nedivím se – na světě jsou důležitější věci.

Poslechněte si článek:

Během stejného farářského kurzu jsem se potkala s Danielou Hamrovou, které jsem řekla o nápadu naší mládeže i o tom, že nevím, jak sehnat nahrávky Liturgických zpěvů Dorothey Kellerové (písně 471–479). Snad jen ti z vás, kteří se také nevyznáte v příbuzenství v církvi, pochopíte můj úžas, když jsem se dozvěděla, že Daniela je sestra Dorothey a hned vzápětí jsem dostala na ni mailovou adresu. Vypadalo to slibně. Už jsme měli naplánován příjezd paní Kellerové do Ostravy na hudební víkendový pobyt s dětmi, během kterého bychom se tyto písně naučili a nahráli, žel ale právě kvůli časovým (ne)možnostem (a to dokonce z naši strany) se nic z toho nepovedlo.

Co ale dopadlo moc dobře, byla návštěva v Hlinsku u farářů Čejkových, kteří mě během jednoho večera naučili mnoho nových písní a také ukázali „praSvítá“ (podklady ke zpěvníku, zahrnující i písně, které se do prvního vydání nakonec nevešly). Povedlo se také několik hudebních setkání starší mládeže s členem ostravského sboru a autorem několika písní Tomášem Novotným.

Zazpíváme už všechno

Netušili jsme, že se z toho stane pětiletka. Předposlední rok jsme snad „neškrtli“ žádnou píseň a vrátili jsme se k tomu až loni – konec školního roku 2019/2020 posloužil jako dobrá motivace zpěvník konečně celý „oživit“ neboli dozpívat. A tak jsme 18. června 2019 odzpíváním výše zmíněných Liturgických zpěvů tuto kapitolu naší mládeže uzavřeli. Od září budeme písně už zase svobodně vybírat. Jenže už neřekneme, že nějakou píseň neznáme.

Celá událost má jen pozitiva. Hodně z toho, co jsme se sami naučili, jsme si oblíbili. A tak můžeme jen doporučit písně jako Večerní modlitba (11), Blues (26), Žalm Kaifášův (30), Dej mi zase nový den (43), Bdí při nás (126), Čas zaslíbený (137), Má modlitba (178), Nemůžete ani chvíli (212), Oči jsi mi dal (232), Vracím se tmou (376), Za všechny zvony katedrál (388), Ženeme se sami (408).

Nahrávky jsou k dispozici

Ke všem vyjmenovaným a mnoha dalším (celkem 77 % ze všech písní) máme nahrávky, takže pokud se chcete nějakou naučit, a neumíte si ji zahrát, dejte vědět. A já navíc tyto nahrávky používám jako podklad pro naši hudební skupinku, když po ní chci, aby zazpívala v neděli na bohoslužbách ze Svítá nějakou neznámou píseň.

Je možné, že naše snažení nechápete, třeba máte zpěvník v malíčku. V tom případě pomozte nám těch zbylých 23 % nahrávek dotvořit.

Ewa Jelinek

1 komentář u „Píseň začíná skutečně žít teprve tehdy, když se zpívá“

Komentáře nejsou povoleny.