Oddělení výchovy a vzdělávání

(ČB 9/2019) Když si na webu najdete strukturu Ústřední církevní kanceláře, jednou z položek je také Úsek celocírkevních aktivit. Co si pod tím představit? Tento úsek má na starosti dost rozdílné záležitosti, které však mají společné to, že slouží celé církvi. Zahrnuje Evangelickou akademii, která sdružuje sedm škol zřizovaných ČCE, koordinuje práci kaplanů, faráře pro menšiny a studentského faráře – se samostatnou referentkou pro tyto aktivity Helenou Wernischovou jsme se setkali v ČB 5/2019. Do úseku patří dále oddělení mládeže, celocírkevní kantor (rozhovory přineseme v některém z dalších čísel) a oddělení výchovy a vzdělávání. To má samo o sobě velmi pestrou a rozsáhlou agendu, jak se můžete dozvědět z následujícího rozhovoru s vedoucí celého úseku a zároveň vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání Evou Markovou.

Poslechněte si článek:

Kolik lidí pracuje v oddělení výchovy a vzdělávání a na jakých pozicích?

V našem oddělení pracuje Marie Stolařová jako referentka na 0,3 úvazku, Filip Halama, též jako referent, na 0,75 úvazku a já na plný úvazek jako vedoucí.

Proč se v evangelické církvi klade na vzdělávání a výchovu takový důraz?

To je evangelická tradice. Konfirmační otázky jen z pouhé víry nezodpovíš. Pravda je, že jsme hodně intelektuální společenství, a tak k nám snaha o úroveň znalostí patří. Výchova by ale měla být důležitá pro každé společenství, které si chce vychovat pokračovatele, v tom nejsme nijak výjimeční.

Nejviditelnější, co vaše oddělení pořádá, jsou tábory pro děti s postižením a také rekreace pro rodiny s postiženými dětmi. Na ně se opakovaně hlásí lidí více, než je možné zvládnout; často jsou to lidé či rodiny z mimocírkevního prostředí. Jak tyto pobyty vypadaly v letošním létě?

Dosud se uskutečnily tři z pěti pobytů. A dopadly výborně, zejména díky vedoucím a dobrovolným asistentům. Letos jsme si opravdu nebyli jisti – jeli noví vedoucí, počet dobrovolníků byl spíše menší, ale vše dopadlo dobře.

Eva Marková a Filip Halama

Jak zajišťujete nutné instruktáže dobrovolných asistentů? Kdo je školí?

Instruktáž připravujeme s pomocí poradního oboru pro práci s lidmi s postižením. Část školení připravují zkušení dobrovolníci, kteří nejlépe vědí, jaké informace je třeba předat. Z některých zasloužilých dobrovolníků se již stali odborníci v pomáhajících profesích, takže náplň má dobrou úroveň.

Jak letos dopadly ostatní dětské tábory a rodinné rekreace? Jsou něčím specifické?

Zatím výborně, nikdo si nestěžoval. Jeden tábor je specifický účastí dětí z krajanských sborů na Ukrajině, letos přijely děti z Bohemky. Rodinné pobyty jsou místo, kde se potkávají lidé stejného duchovního zaměření, sdílející podobný žebříček hodnot. Což je dobrý základ pro prožití smysluplné a hezké dovolené.

Pro učitele nedělní školy organizujete celocírkevní seminář a dvouletý kurz //S dětmi na cestě víry//. Jaký mají cíl?

Měli by podpořit učitele nedělních škol a dát jim pro jejich práci nové impulzy. Celocírkevní seminář je jednou ročně a je určen většímu počtu účastníků. Kurz //S dětmi na cestě víry// je pro uzavřenou skupinu, která se dva roky pravidelně setkává, pilně studuje, vypracovává domácí úkoly a získává větší vhled do katechetického umění.

Pro práci s dětmi připravujete a vydáváte různé materiály – pracovní listy, divadelní hry, pásma pro děti, katechetické příručky pro učitele nedělních škol. S kým vším v této oblasti spolupracujete?

S poradním odborem pro děti, s vybranými faráři a s těmi, co jsou tak hodní, že nám pošlou své výtvory.

Pro církevní veřejnost nabízíte Křesťanský kurz a kurz Církev živě. Co si pod tím můžeme představit?

Křesťanský kurz je určen osobám, které mají zájem o hlubší poznání evangelické tradice a rády si rozšiřují své obzory. Církev živě je spíše akce festivalového typu, prolíná se tam spousta programu pro všechny věkové kategorie. Téma kurzu určuje evangelizační heslo pro daný rok, letos je to část verše z Žalmu 34 „Vyhledávej pokoj a usiluj o něj“.

Jaké formy celoživotního vzdělávání připravujete pro faráře, výpomocné kazatele, presbytery a další skupiny lidí, kteří se v církvi nějak angažují?

Pro faráře nabízíme několik seminářů do roka a postgraduální kurz v Daňkovicích. Pokud váš farář ještě na žádném semináři nebyl, rozhodně ho na některý pošlete. Pro výpomocné kazatele nabízíme víkendový seminář a pro presbytery jednodenní seminář, nazvaný //Co by měl vědět každý presbyter//. Dvakrát ročně pořádáme vícedenní seminář pro pastorační pracovníky, který se koná v některém sboru, kde určitý konkrétní pastorační pracovník působí. Účastníci tak mají možnost poznat práci svých kolegů v místě působení.

Všechny typy kurzů nejen nabízíte, ale musíte je i zorganizovat, registrovat přihlášky, najít lektory a ubytování pro účastníky, potom vše vypořádat a vyúčtovat. Jak zvládáte tuto administrativní část vaší práce?

Myslím, že dobře. Odborník na ubytování je Marie Stolařová, která si pamatuje, kdo s kým chce bydlet nebo třeba kdo chce spát sám. Vyúčtování, to je spíš otázka pro ekonomické oddělení.

Co je na vaší práci hezké a důležité?

Na nic a na nikoho nezapomenout. Myslím, že důležité je všechno, co pořádáme. Hezké je, že se nám věci daří. Účastníci jsou spokojeni a někteří by se nejraději přihlašovali už rok dopředu.

1 komentář u „Oddělení výchovy a vzdělávání“

Komentáře nejsou povoleny.