Gay, lesba a věřící? Jde to. Díky Bohu!

Český bratr 9/2012.

Logos na Prague Pride

Jako křesťané se veřejně hlásíme ke Kristu, ale současně také ke své homosexuální orientaci – abychom nelhali sobě ani svým rodinám, přátelům a farním společenstvím. „Věřím, že Bůh nás přijímá takové, jací jsme. Někteří lidé možná trpí předsudky, Bůh nikoli,“ říká jeden z členů výboru Logosu Martin Maryška.

V týdnu od 13. do 19. srpna se v Praze uskutečnil již druhý ročník festivalu Prague Pride. Jednalo se o svátek převážně zábavního charakteru, jehož hlubším smyslem ale bylo dát společnosti najevo, že homosexuální lidé, gayové a lesby, jsou a chtějí být její uznávanou částí. Ke stejné filozofii se u nás hlásí i občanské sdružení homosexuálních křesťanů Logos, které se v evangelickém sboru v Praze–Kobylisích schází už dvacátým rokem.

Rozhodli jsme se proto i letos festival Prague Pride podpořit svou účastí a v jeho závěru jsme ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou a za účasti představitelů dalších církví uspořádali společnou bohoslužbu v kostele Martin ve zdi. Spatřujeme zde také určité misijní poslání sdružení Logos v rámci gay a lesbické komunity: ne v tom smyslu, že bychom někoho přemlouváním obraceli na víru, ale že povzbuzujeme ty, jejichž víra byla špatnou zkušeností s křesťanskými církvemi otřesena. Vztah ke křesťanským církvím se ostatně pokoušíme udržet a prohloubit a jsme vděčni za duchovní zázemí, jehož se nám dostává právě v ČCE, ačkoli většinu účastníků setkání Logosu tvoří římští katolíci, což odpovídá rozvrstvení české populace. Konfesně pluralitní charakter našich setkání vnímáme jako velké obohacení.

Máme naději, že Logos do budoucna nebude církev štěpit a rozdělovat, ale spíše „kořenit“, jak říká naše již několik let staré heslo. Do letošního průvodu jsme šli s aktuálním heslem: „Gay, lesba a věřící? Jde to. Díky Bohu!“ Přijďte se osobně přesvědčit kteroukoli první neděli v měsíci od 15 hodin na kobyliskou evangelickou faru, nebo nás kontaktujte prostřednictvím našich webových stránek www.logoscr.cz.

Tomáš Adámek