Anselm Grün: Rok plný štěstí

(ČB 10/2019) V průběhu letošního roku vyšla další z knih německého teologa Anselma Grüna s názvem Rok plný štěstí: Pozitivní myšlenky pro každý den. Vydává-li se Grün většinou ve svých knihách na cestu delších, koherentních úvah, je tato jeho novinka úkrok z této cesty. Jedná se totiž o soubor krátkých úvah, zamyšlení a modliteb, které jsou seřazeny kalendářně, a jsou tak určeny pro každodenní čtení. Evangelickému čtenáři se jistě vybaví známá publikace

Poslechněte si článek:

Na každý den, která je principiálně velmi podobná. Také Grünova „denní čtení“ jsou vhodná pro rodinný kruh, skupinu mládeže či pro jednotlivce.

Na rozdíl od Na každý den ovšem v Grünově knize můžeme prohlédnout snahu o větší univerzálnost (a to nejen tím, že není vázána ke konkrétnímu roku). V průběhu roku Grün postihne ve svých skromných úvahách mnoho témat. Všechna ale spojuje to, co ostatně autor sám vetknul do podtitulu: pozitivitu. Snaží se nasměrovat oči čtenáře k tomu hezkému, radostnému, pozitivnímu, ať již v okolním světě, v Bohu, anebo v něm samotném.

Při pohledu na sluncem zalitou obálku knihy a její kýčem zavánějící titul je třeba zdůraznit jednu věc. Grünovým cílem samozřejmě není vytvořit iluzi, že všechno v lidském životě je krásné a měli bychom křepčit radostí. Spíše než tvořit sebeklam chce autor přimět čtenáře k tomu, aby si více uvědomoval dny svého života, zejména to dobré v nich, co často přehlíží a považuje za automatické. Ve formě těchto malých pobožností Grün nabízí každému z nás na chvíli se zastavit ve svém nitru a obrátit se nejen k Pánu Bohu, ale možná hlavně k sobě samému.

Grünovy úvahy přitom nemívají jasnou pointu, nejsou to hotové pravdy. Mnohem víc než odpovědí z jeho zamyšlení vytane otázek. Není to náhoda. Grün tím elegantně motivuje čtenáře, aby k tomu pozitivnímu dospěl sám. Také proto jsou texty leckdy nejednoznačné a nepříliš konkrétní. Nabízejí pouze průzor. Podívat se už musí čtenář sám.

Adéla Rozbořilová

Anselm Grün: Rok plný štěstí.Pozitivní myšlenky pro každý den. Praha, Pragma 2019, 400 s.

1 komentář u „Anselm Grün: Rok plný štěstí“

Komentáře nejsou povoleny.