Filipka – škola příběhem přivítala první žáky

(ČB 10/2019) Dveře dětem z první až čtvrté třídy otevřela v první školní den nového školního roku sedmá škola Evangelické akademie. Jmenuje se Filipka – škola příběhem a sídlí v Brně na Filipínského ulici.

Zahajovací slavnost na školním dvoře

Slavnostního otevření na školním dvoře se zúčastnili děti, rodiče, přátelé školy, partnerský sbor Českobratrské církve evangelické v Brně-Husovicích i představitelé vedení evangelické církve.

Poslechněte si článek:

Po dvou letech příprav a mnohých nejistot se vysněné stalo skutečností. Žáci přišli, učitelky a asistentky jsou připraveny, školní budova svítí čistotou, chodby zaujmou barevnou výzdobou. Třídy jsou označeny jako různobarevné planety a vesmírné cestování za poznáním začíná.

Z kázání synodního seniora Daniela Ženatého, které proslovil při zahajovacích bohoslužbách, zněla vděčnost a také důraz na potřebu pravdy a svobody pro společný život ve škole i mimo ni. Po bohoslužbách pro děti i dospělé se žáci seznámili se svými třídami a učitelkami a první školní den se završil divadelním představením Divadla Líšeň Spoutaný trávou.

„Od zítřka nahradí slavnostního ducha opravdové učení, napínavé a dobrodružné jako objevitelská plavba. Na ní bude potřeba nejen otevřená hlava, ale také společný duch a chuť táhnout všichni za jeden provaz,“ řekla na závěr slavnosti ředitelka nové školy Ruth Konvalinková. Tak ať se daří!

Jak to ve Filipce chodí

Filipka nabízí alternativní vzdělávací program pro žáky prvního stupně. V každé třídě jsou děti dvojího věku, starší budou pomáhat mladším. Až se škola naplní, povedou každou třídu dvě učitelky a případně asistentka. Počítá se s dětmi s handicapem či se slabším sociálním zázemím. Postupem let se škola rozroste až na devítiletku.

slavnostní zahájení na školním dvoře

Jeden den v týdnu bude vyhrazen výuce venku, což určitě potěší ty děti, které v předškolním věku navštěvovaly lesní školky. K dospozici je rozlehlý školní dvůr a stodola, která se časem přemění v soubor „ateliérů“, kde si děti budou moci osahat různá řemesla. Počítá se také s venkovní výukou na krásné a velké zahradě spřátelené Střední zdravotnické školy v Brně-Líšni, která patří rovněž do sítě škol Evangelické akademie.

první školní den

Zřizovatel Filipky je Českobratrská církev evangelická. A proč zrovna Škola příběhem? Hlavní zaměření školy souvisí s českobratrskou úctou k psanému i mluvenému slovu. „Naším cílem je vychovat děti, které budou čtenářsky vyspělé, budou umět kriticky přemýšlet, své myšlenky vyjádří ústně i písemně a s každým najdou společnou řeč,“ říká Ruth Konvalinková. Více se můžete dočíst na www.skolafilipka.cz.

Daniela Ženatá

foto: autorka textu a Julie Přibylová

 

1 komentář u „Filipka – škola příběhem přivítala první žáky“

Komentáře nejsou povoleny.