Otevřeno: Česká křesťanská akademie

Český bratr 9/2012.

Nechodit jen na svoje

Místní skupina České křesťanské akademie vznikla v Třebechovicích pod Orebem v roce 2005 po předchozích dvou letech příprav ve spolupráci s lidmi z města, našeho sboru a místní katolické farnosti. Doposud nabídla akademie přes sedmdesát samostatných přednášek, jednu mezinárodní konferenci na téma Náboženství a válka ve znamení kalicha a řadu dalších kombinovaných programů, jako například celotýdenní akci Týden bez televize nebo setkání pro všechny generace v rámci pořadu na naší farní zahradě nazvaného Neakademické loučení s létem. Paralelně s přednáškami se snažíme udržovat v chodu tzv. AVL klub (audio-video-literární klub), kde se diskutuje nad promítnutými filmy, přečtenými knihami a poslouchá se tematicky především k církevnímu roku zaměřená hudba. V posledních letech se akademie zapojila také do akcí Noc kostelů a Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Členy akademie jsou evangelíci, katolíci i lidé bez vyznání. Místy setkání jsou evangelická a katolická fara a společenský sál místního o. s. Orel. Činnost každoročně finančně podporuje městský úřad a také někteří místní podnikatelé. Jako motto společných setkání by se snad dala zvolit věta „nechodit jen na svoje“ nebo také nežít v rozlišení „naše versus vaše“, které na malém městě někdy nabírá až úsměvných a zároveň nepochopitelných rozměrů. Cílem, který se snad daří alespoň částečně plnit, je, aby byla setkání otevřena všem, aby se při nich setkávali lidé, kteří chtějí něco nového slyšet a společně o tom diskutovat a přemýšlet. Tím, že se snažíme nevyhýbat některým ožehavým otázkám, jako je například vztah Evropy a křesťanství k islámu, bývají diskuse někdy dost živé.

Na hodnocení přínosu spolupráce našeho sboru s Českou křesťanskou akademií si netroufám, to musí posoudit jiní. Sám za sebe jsem rád, že si díky ní našli cestu na naši faru, do sboru i ke mně jako faráři noví lidé a že ono pomyslné „naše versus vaše“ je minulostí. O tom, že tím přibylo úkolů, zásadních témat a výzev, se kterými se budeme muset vyrovnávat, není pochyb.

Filip Čapek, farář v Třebechovicích pod Orebem