Otevřeno: Komunitní centrum pro všechny

Český bratr 9/2012.

Fara v Chrástu ožívá

„Je čas bořit i čas budovat.“ Tuto moudrost biblické knihy Kazatel si v červenci 2012 mohli připomenout brigádníci při bourání zdí v přízemí evangelické fary v Chrástu. Z bývalého farářského bytu se tak vyloupl základ budoucího komunitního centra.

Ne že by chrástečtí farníci vystěhovali svého duchovního na ulici. Ten od prázdnin bydlí s rodinou v novém bytě, který vyrostl v dosud nevyužívaném podkroví. V přízemí se tak uvolnil prostor, aby zde vedle modlitebny vznikly místnosti k setkávání a rozmanitým aktivitám, které nebudou sloužit pouze členům sborů, ale širokému okolí.

Projekt Živá fara má sbor více otevřít jeho okolí a propojit lidi napříč věkovými a zájmovými skupinami. Centrum nabídne důstojné zázemí pro duchovní, volnočasové, kulturní, vzdělávací a společenské aktivity. Ty budou vyrůstat především z iniciativy členů sboru a lidí z obce.

Vytvoření takového prostoru chápeme především jako výraz diakonického poslání církve, služby, otevřenosti a pohostinnosti. To by se ovšem na Živé faře nemělo oddělit od ostatních funkcí církve: bohoslužby, společenství a svědectví. Vlastně má jít o jakési setkání „na půl cesty“, na pomyslném mostě mezi církví a okolní společenství.

Vždy se trochu balancuje na ostří nože. Je naše křesťanská identita natolik silná, abychom nepodlehli pokušení připodobnit se okolí a stát se „volnočasovým klubem“? Podaří se předat něco z toho, čím křesťanský sbor ve své podstatě je a z čeho žije?

Možná nejde o nic víc, než abychom svíci nestavěli pod kbelec, aby sbor byl otevřeným místem, kde se člověk může setkat s Bohem, který je oslavován v bohoslužbě, a s těmi, kdo svědčí o své víře. Ježíš přece přirovnává Boží království ke kvasu, který musí být vmísen do mouky, aby celé těsto prokvasil. Musí zůstat kvasem (jako sůl solí), ale nesmí zůstat v obalu, musí se „ztratit“ v mouce.

O to se tedy pokoušíme i v Chrástu – a díky financím z loňského Hlavního daru lásky Jeronymovy jednoty nebo HEKSu se o tom můžeme pokoušet s lepším zázemím. Nové centrum se zatím v provizorních podmínkách otevře svému účelu už na podzim. V neděli 7. října se s novými prostory bude moci seznámit veřejnost v rámci slavnosti Díkůvzdání za úrodu. Slavnostní otevření pak – po dokončení zbývajících úprav a vybavení – proběhne na jaře příštího roku.

Karel Šimr, farář v Chrástu