Klobouky u Brna: Modlitebna i herna zároveň

(ČB 11/2019) Od ledna letošního roku se v modlitebně ČCE v Morkůvkách vůbec nekonaly bohoslužby. Důvodem byla rekonstrukce, která umožní využívat prostor i jako hernu pro děti z Domova Narnie. Diakonie Betlém (která Narnii provozuje), na rekonstrukci získala prostředky jednak z Nadace ČEZ ve výši 100 000 korun a také v rámci Diakonických a rozvojových projektů od ČCE ve výši necelých 300 000 korun. Prostředky získané od ústředí ČCE jsou určeny na projektu Misie do sboru, který společně připravil místní sbor a Diakonie Betlém a který má oživit duchovní život jak v kazatelské stanici Morkůvky, která patří ke sboru v Kloboukách u Brna, tak podpořit činnost Domova Narnie.

Poslechněte si článek:

Trocha historie

Budova modlitebny (č. p. 129) byla postavena v roce 1848 jako jednotřídní škola pro evangelické děti z Morkůvek, v níž byl i byt pro učitele. Obě konfesijní školy, existující v Morkůvkách, se v roce 1871 sloučily a děti z evangelických i katolických rodin z Morkůvek i Brumovic se tu vyučovaly společně. Výuka ale nadále probíhala v obou budovách konfesijních škol, které stojí naproti sobě na Pláckách dodnes (nyní obě využívá ke své činnosti Diakonie). Až v roce 1893 byla na pozemku evangelické církve v Morkůvkách postavena nová, podstatně větší škola, ve které nyní funguje jako odloučené pracoviště Základní školy a praktické školy Hustopeče, kterou navštěvují právě děti z Domova Narnie.

Stacionář Narnie

Původní budovu evangelické školy si sbor ponechal a využíval ji ke svým shromážděním.

V říjnu 1992 odešli z Betléma do Morkůvek tři pracovníci, aby tam založili stacionář pro děti s mentálním postižením. Byl z bývalého učitelského bytu, tedy velmi malý, pouze pro tři až čtyři děti. Mezi lety 1993 a 1997 se tedy provedla přístavba, financovaná z fondu darů Betléma, tj. bez jakékoliv státní finanční podpory. Ta umožnila rozšířit kapacitu Narnie na osm až devět dětí a také podstatně zlepšit podmínky života dětí ve stacionáři.

Slavnost

V Morkůvkách podle sborové kartotéky žije asi 50 evangelických rodin, jenomže bohoslužeb se účastní v průměru šest osob. Ještě v loňském roce se konaly pouze bohoslužby, a to každou druhou neděli. Cílem projektu Misie do sboru je místním evangelíkům nabídnout další aktivity a přivést je zpět do sboru a zároveň oslovit i širší veřejnost.

Jak se celé dílo podařilo, se mohli přesvědčit všichni, kteří přišli nebo přijeli v neděli 29. září do Morkůvek, kde se na nádvoří Narnie konaly slavnostní bohoslužby, na něž navázalo otevření opravených prostor a malá zahradní slavnost.

Jana Lexová

1 komentář u „Klobouky u Brna: Modlitebna i herna zároveň“

Komentáře nejsou povoleny.