Chvaletice: Setkání (někdejších) konfirmandů

(ČB 11/2019) Jedna bolest naší církve spočívá v tom, že se z ní v čase po konfirmaci dost mladých vytrácí. Až se pro to vžil termín „vykonfirmovat“. (Ještě že si my Češi, Moraváci a Slezané – evangelíci možná zvlášť – dovedeme prakticky ze všeho dělat legraci.) Ale co kdybychom ty konfirmandy, kteří se nám během let tak trošku zatoulali, znovu pozvali na konfirmandské setkání? Nápad dostal současný chvaletický kurátor, bratr Milan Středa, který má s organizací různých výročních setkání spolužáků i jiných věcí opravdu bohaté zkušenosti. A protože, aspoň jak jsem ho za těch pár měsíců stačil poznat, nemá od nápadu nikdy daleko k činu, rozeslal do různých končin naší krásné země desítky pozvánek.

Poslechněte si článek:

Zájem o loňské setkání předčil očekávání, a tak se mohl letos konat již druhý ročník.

muzikoterapeutický soubor Mlima Jua

Setkání těch, kteří byli v chvaletickém sboru konfirmováni, jsme naplánovali na 6. října a spojili je se svátkem Díkčinění. Začínali jsme slavnostními bohoslužbami; jsem vděčný, že jsem mohl sloužit společně s předchozím dlouholetým administrátorem sboru, svým milým kolegou Milošem Hübnerem. Na varhany doprovázel kurátor sboru v Křížlicích, bratr Jiří Kužel, jehož pradědeček býval ve Chvaleticích, tehdy ještě Telčicích, převozník.

dvaadevadesátiletá Libuše Majerčinová z Morašic, bývalá presbyterka chvaletického sboru

Po bohoslužbách následovalo na faře bohaté občerstvení, při němž se ukázalo, že se tu sešli bratři a sestry od Kutné Hory přes Mladou Boleslav až po ty zmíněné Křížlice. Den protkaný spoustou setkání, rozhovorů a milých vzpomínek završil koncert dětského muzikoterapeutického souboru Mlima Jua, který působí při základní a praktické škole Svítání v Pardubicích. Skupina rozezněla chvaletický kostel zvukem bicích a dalších nástrojů a myslím, že nás všechny aspoň trochu nakazila svým nadšením a nezdolnou energií.

Nezbývá než poděkovat bratru kurátoru Milanu Středovi i dalším, kteří se na přípravě setkání podíleli. A věřím, že za rok to bude opravdu do třetice všeho dobrého!

František Plecháček, administrátor sboru

1 komentář u „Chvaletice: Setkání (někdejších) konfirmandů“

Komentáře nejsou povoleny.