Bohu zpívat, jeho vzývat

(ČB 11/2019) Nová píseň je od pradávna v křesťanství vnímaná jako „ochranná známka a misijní program“ (Jochen Arnold). Jakožto zpívaná forma zvěstování Kristova evangelia a zároveň naše odpověď na Boží slovo může mít také terapeutickou a socializační úlohu. Chce vést lidi z izolace, ze samoty a opuštěnosti, uklidňuje roztěkanou mysl, vede k soustředění, k pokoji nebo může naopak dodávat energii. Také při událostech, jako je křest, svatba nebo pohřeb, sehrává podstatnou roli.

Poslechněte si článek:

Pro ty, kdo hledají

Lidem, kteří v církvi nevyrůstali a kteří hledají k víře cestu, je třeba pomoci. O tom se zpívá v písni „Bohu zpívat, jeho vzývat“, která je původně určena pro křest dospělého a díky vynikajícímu překladu Daniela Hellera se může stát v našem prostředí velmi oblíbenou. Jde o německou římskokatolickou píseň //Laßt uns loben, freudig singen// z nového německého katolického kancionálu „Gotteslob“ (vyd. 2013).

Nápěv

Autor nápěvu je Erhard Quack (1904–1983), varhaník a dómský dirigent ve Špýru, zakladatel a vedoucí místního Biskupského institutu církevní hudby, patří také k zakladatelům mezinárodního pracovního spolku pro zpěv a hudbu //Universa Laus//. Důstojný nápěv v klidně pulzujících půlových hodnotách díky střídavému metru a geniálně promyšlené melodické lince působí moderně.

Text

Píseň má nadčasovou krásu také díky textu Georga Thurmaira (1909–1984), básníka, spisovatele, žurnalisty, bojovníka proti nacismu. První dvě sloky se nám snaží objasnit význam bohoslužeb pro náš život. Ve třetí sloce je neobyčejným způsobem vyjádřena misijní úloha církve, bez agitačního nátlaku či nějakých laciných sloganů.

Píseň na cédéčku i v notách

V příloze vánočního čísla Českého bratra bude CD, kde je tato píseň nahrána ve zpracování pro sbor a varhany. První sloku zpívají ženy, ve druhé sloce je hlavní hlas v altu, třetí sloku zpívají všichni unisono. Noty jsou k dispozici v mé nové notové publikaci Cantate, kterou letos vydalo nakladatelství Kalich (lze ji objednat také přes internet). Publikace obsahuje 32 skladeb, většinu tvoří písně z nového církevního zpěvníku.

Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor

1 komentář u „Bohu zpívat, jeho vzývat“

Komentáře nejsou povoleny.