Otevřeno: Mateřské centrum

Český bratr 9/2012.

Maminkám a dětem

Pokud byste zavítali do Přeštic a cestou z nádraží šli kolem sborového domu evangelické církve, mohl by vás zaujmout plakátek zvoucí na setkání mateřského centra. Našli byste ho ve venkovní vitríně vedle dalších pozvání ke sborovým aktivitám, ať už se jedná o biblické hodiny, bohoslužby či o setkání pro malé i větší děti otevřené za hranice sboru.

Z toho je patrné, že mateřské centrum je součástí sborových aktivit. Je to tak. Staršovstvo sboru se pravidelně vrací k otázce, jak nejlépe přiblížit evangelium lidem ve městě a okolí. Odpověď byla jednoznačná – službou. Tím, že budeme ve sboru hledat obdarování, která nám Pán Bůh dal a využijeme je ke službě druhým. Jen tak mohou zažít dotek Boží lásky, kterou lidé potřebují zakusit, aby vůbec začali o Bohu přemýšlet a mohli jej skutečně poznat.

Zazněl ale i požadavek, aby služba probíhala především ve sborových prostorách – aby bylo zcela zřejmé, že jde o službu církve a aby lidé byli nuceni překročit práh fary, který je pro velkou část veřejnosti značně vysoký. Lidé tak budou moci konfrontovat své předsudky vůči církvi s realitou, kterou by jinak nepoznali.

Sbor tedy začal hledat své „hřivny“ a zjistil, že kromě jiného jich mnoho mluví ve prospěch mateřského centra. Začalo to vlastně u jedné maminky, která s tímto nápadem přišla a sama do mateřského centra chodila v jiném městě. Přidala se další maminka ze sboru, další od katolíků a jedna mimo církev. A základ pro mateřské centrum byl na světě. Současně bylo vyřčeno pravidlo, že se v mateřském centru nebude plánovitě mluvit o Bohu – kromě velikonoc a vánoc. Sdílet svou víru je možné s maminkami, které se samy zeptají.

A tak od října roku 2004 působí ve sborových prostorách „mateřské centrum“. Otevřeno je dvakrát týdně. O jeho službu je stále zájem, což se projevuje v tom, že centrum stále existuje. Neboť maminky se vracejí zpět do práce, děti odrůstají. Ale zatím se vždy našly další, které do centra začaly chodit. A to i bez velké reklamy – maminkám se zde líbí, a proto zvou další (princip misie). Mateřské centrum navštěvují průměrně jedna až dvě desítky matek s dětmi. Dnes vede mateřské centrum pastorační pracovnice, která se stará také o kluby pro malé i větší děti v našem sboru. Maminky, které se s ní seznámí v mateřském centru, pak nemají problém poslat děti i na další sborové aktivity.

A jak to v centru vypadá? Program je nejprve zaměřen na děti (pohádka, společné říkanky a tancování), poté přijde čas pro maminky, které mají možnost společně něco tvořit, poslouchat zajímavé přednášky či si jen tak popovídat. V této části mají děti volný program. Je pro ně připravena místnost s míčkovým bazénem a spoustou hraček. Za hezkého počasí je pro děti i dospělé ideálním prostředím zahrada s altánem a dětskými atrakcemi.

Posléze se přidružila i další služba – hlídání dětí. Maminky si mohou ve středu dopoledne odložit své ratolesti na faře a svůj čas pak využít k zařizování potřebných věcí (středa je úřední den). Služba běží od roku 2010 a je o ni zájem. A závěrem – zakladatelka mateřského centra Petra Mišterová byla v roce 2009 za svou práci oceněna prestižní krajskou cenou Křesadlo. Práci mateřského centra rovněž pozitivně hodnotí a podporuje město Přeštice. Sbor chápe mateřské centrum jako službu, a je proto zcela zdarma.

Jan Satke, farář v Merklíně a Přešticích