Zachraňme škvorecké varhany

(ČB 12/2019) Všeliký duch chval Hospodina, nabádá nás žalmista. Tento biblický verš ze samého konce Knihy žalmů (Ž 150,6) se skvěl i na lunetě, umístěné mezi píšťalami varhan v evangelickém kostele ve Škvorci. Nástroj pocházející snad z druhé poloviny 18. století stával na kůru novogotického kostelíka, který si na návrší malebné středočeské vesničky poblíž Úval v roce 1892 postavili místní evangelíci. Varhany, které měly 414 píšťal (360 v manuálovém a 64 v pedálovém poli), sloužily k potěše věřících i návštěvníků kostela téměř 100 let. Ještě v roce 1990 na nich varhaník Josef Popelka v rámci evidování varhanního fondu Čecha a Moravy nahrál tři skladby pro tehdejší Československý rozhlas, krátce poté však byly varhany rozebrány.

Poslechněte si článek:

Nebyl to ovšem znak kulturního barbarství, ale snaha o záchranu historického nástroje. Do škvoreckého kostela tehdy zatékalo, kvůli narušené statice praskaly stěny a nikdo netušil, zda se z kostela nestane ruina. Škvorecký sbor se proto rozhodl varhany raději rozebrat a uskladnit.

Kostel zachráněn. Ale co varhany?

Velkým úsilím členů a přátel sboru se škvorecký kostel nakonec podařilo zachránit, po náročné rekonstrukci se roku 2003 stal opět důstojným příbytkem Páně. A jelikož se v posledních letech začal k novému životu probouzet i samotný sbor, přemítali jsme, jak by bylo možné vdechnout nový život také varhanám. Základem našich úvah, proč se pustit do záchrany historického nástroje a nepořídit raději jednoduché moderní varhany, je znalecký posudek z roku 2002. Podle něj se zachovalo vysoké procento původních píšťal, obě klaviatury i obě vzdušnice. Sám soudní znalec, který varhany pamatoval ještě z doby, kdy byly plně funkční, jejich zvuk označil za nadprůměrný a případnou rekonstrukci za velmi záslužnou.

Benefice pro obnovu varhan

Protože finanční možnosti sboru nejsou velké, rozhodli jsme se začít shánět prostředky na rekonstrukci varhan z více zdrojů. Začínáme jak jinak než hudbou. V pátek 20. prosince proběhne ve Škvorci adventní benefiční koncert se záštitou starostky Škvorce Martiny Vodičkové a radního Středočeského kraje pro kulturu Karla Horčičky. Zazní Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby, a to v podání Smíšeného komorního sboru, Pražských pěvců, sólistů a Černošické komorní filharmonie pod taktovkou Stanislava Mistra. Výtěžek ze vstupného poputuje na transparentní účet, kde začneme postupně shromažďovat potřebné peníze.

Během benefice bude také představen program adopce škvoreckých varhan. Každá ze 414 varhanních píšťal bude připravena k osvojení ve formě sponzorského příspěvku, jehož výše je variabilní. Bližší podrobnosti budou k dispozici na webu skvorec.evangnet.cz. Zveme tímto všechny zblízka i daleka, aby nám pomohli uskutečnit náš sen – v malebném kostelíku, jemuž ještě ne tak dávno hrozil zánik, bude Hospodina opět chválit i libý tón, a ne jen jeho elektronická náhražka.

Blahoslav Hruška, sbor ve Škvorci

1 komentář u „Zachraňme škvorecké varhany“

Komentáře nejsou povoleny.