30 let svobody. Společenský večer Čechů a Slováků v Curychu

(ČB 12/2019) Kolem 80 krajanů – Čechů i Slováků – se sešlo v pátek 15. listopadu v Curychu ke vzpomínce na listopad 1989. K slavnostnímu večeru ke 30 letům svobody v České republice i na Slovensku, iniciovanému Husovým sborem a Besedou Svatopluk Čech, byly přizvány i další krajanské spolky.

Poslechněte si článek:

Shromáždění, zahájené společným zpěvem české a slovenské hymny, pokračovalo pozdravem paní Kapustové za slovenské a pana Krňávka za české velvyslanectví ve Švýcarsku. Další krajané, mj. Majka Cron, Jana Bachman a Majka Krejčová, přispěli vzpomínkami na listopad 1989 a osvítili tyto události z různých stran. Peter Chour představil pohnuté dějiny českého Sokola v proměnách časů a režimů. Česká škola bez hranic přišla s živým dialogem dětí a jejich rodičů o tom, jak oni zažili tehdejší listopadové dny. Křesťanský pohled na toto výročí přednesli duchovní z české a slovenské katolické misie, páter Antonín Špaček a farár Pavol Šajgalík, za Husův sbor evangelický farář Jiří Přeček. Zajímavé promluvy byly proloženy klavírním přednesem skladeb Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Johannesa Brahmse a Frédérica Chopina v citlivém podání klavíristky Natalie Quach z české klavírní školy Simona Stopa Piano Akademie.

V hlavním projevu s názvem „Pohled na jeviště, do hlediště a do zákulisí listopadových událostí 1989“ představil Tomáš Glanc ze Slavistického institutu curyšské univerzity zajímavé nové archivní dokumenty o českých a slovenských politicích roku 1989 i o roli Michaila Gorbačova.
Jiří Vančura doplnil historický materiál referátem o evropském kontextu toho roku.

Vzpomínkový večer, důstojně moderovaný farářem Josefem Benešem ze Ženevy, byl zakončen modlitbou Otčenáš a áronským požehnáním. Lidé odcházeli obohaceni, potěšeni i dojati bohatou náplní a přátelským duchem tohoto hezkého večera.

Jiří Král, Husův sbor v Curychu

1 komentář u „30 let svobody. Společenský večer Čechů a Slováků v Curychu“

Komentáře nejsou povoleny.