Pomoc dětem na Ukrajině

(ČB 1/2020) V Kyjevě vyrůstala Valérie od narození jen se svojí mámou. Otec od rodiny odešel a maminka s dcerou žily uprostřed ukrajinského hlavního města dost nuzně. O to více držely při sobě. Byla to proto pro Valerii velká rána, když se ve svých 14 letech dozvěděla, že maminka má vážnou nemoc. Léčba se zprvu zdála úspěšná, ale šťastný konec nepřišel. Maminka v nemocnici zemřela. A Valerie u toho ani nebyla.
Toulala se po kyjevských ulicích s partou teenagerů. Chtěla tak zahnat strach a stres z tíživé životní situace, na kterou nebyla připravena. Když si naplno uvědomila, že ztratila svého nejbližšího člověka a nestihla se s ním ani rozloučit, strašlivě si to vyčítala. V bolesti a zmatku začala pít a kouřit, chovala se hrubě, ignorovala všechny hranice a autority. Byla na nejlepší cestě se zničit. Lidské porozumění i profesionální psychologickou podporu našla

Poslechněte si článek:

až v Otcově domě.

Otcův dům

Tuto křesťanskou nevládní organizaci založil farář Roman Korniiko v roce 1996. Dětem ulice nabízí střechu nad hlavou a poskytuje byty i několika pěstounským rodinám. Některé mají na starost až přes deset dětí, o které se starají do té doby, než se podaří napravit poměry v původní rodině nebo najít dítěti stálou rodinu náhradní.

V Otcově domě je také škola pro děti se speciálními potřebami. A funguje tu i zdravotní péče a pomoc psychologická. Mnoho dětí, které tu najdou zázemí, je totiž nemocných na těle i na duchu.

Pomoc původní rodině

Pokud děti mají svou původní rodinu, Otcův dům usiluje o to uspořádat v ní poměry tak, aby se děti mohly vrátit. Pokud to není možné, hledá pro děti rodiny náhradní. Pracovníci Otcova domu také pracují na prevenci, aby opuštěných dětí a mladých lidí v ulicích Kyjeva nepřibývalo. Zaměřují se na mladé křehké rodiny a děti s postižením.

Diakonie spolupracuje prostřednictvím svého Střediska humanitární a rozvojové spolupráce s Otcovým domem od roku 2014. V letošním roce putovala naše finanční podpora hlavně na trénink a psychologickou podporu náhradních rodičů, na sociální a právní konzultace. Peníze jsme využili také pro zaplacení rodinných asistentů, aby náhradní rodiče, kteří často pečují o osm až dvanáct dětí, získali více času pro sebe. Zároveň jsme pracovali na programu následné péče o děti, které se z Otcova domu mohou vrátit ke svým biologickým rodičům.

Práci, kterou Otcův dům dělá a kterou můžeme z blízka sledovat již pátý rok, považujeme za velmi potřebnou a hodnou podpory. Pokud se tedy rozhodnete zaslat Otcovu domu dar, pomůžete nejen této důležité kyjevské organizaci, ale především dětem, které zde nacházejí ztracenou důvěru. Děkujeme! www.diakoniespolu.cz/usmev

Adam Šůra

1 komentář u „Pomoc dětem na Ukrajině“

Komentáře nejsou povoleny.