Víc než peníze

Kdosi moudrý řekl, že ty nejcennější věci se nedají koupit, můžeme je však dostat nebo darovat.

Chráněné bydlení

Proto chci na tomto místě poděkovat všem dobrovolníkům, kteří přicházejí za našimi klienty do chráněného bydlení a tráví s nimi volný čas. Pro dospělé klienty s mentálním handicapem jsou laskaví přátelé, se kterými se dá užít legrace, ledasco podnikat a taky se svěřit se svými starostmi. Chodí společně do kina, do kavárny, do obchodů, na plavání, na výstavy, do kostela i na faru, třeba na ping-pong. Bez našich dobrovolníků by klienti takové věci nikdy neprožili. V letošním roce k nám takto přicházelo 13 dobrovolníků.

Poslechněte si článek:

Domů

Velké poděkování patří také devíti dobrovolníkům, kteří navštěvují seniory a lidi se zdravotním postižením v jejich domácnostech. Jejich práce není příliš vidět, já však mohu dosvědčit obrovskou vděčnost klientů, kterým přítomnost dobrovolníků život jakoby „prozáří“. Například velmi společenskou paní Marii, upoutanou na invalidní vozík, dělilo od okolního světa „jen“ několik schodů. Byla to však nepřekonatelná bariéra. Díky dobrovolnici vyráží teď každý týden na nákupy, na procházku, do kavárny. Paní Marie viditelně pookřála a my se radujeme spolu s ní.

Dobromysl

Do denního stacionáře Dobromysl začalo přicházet několik nových dobrovolníků k seniorům se sníženou soběstačností. Tvořivá Agnieszka vyráběla s klienty krásná mýdla na dobročinný jarmark, paní Lenka umí seniorům trpělivě naslouchat, pan Martin maluje klientům portréty, paní Alena vezme někoho na procházku, paní Jarmila s klienty procvičuje paměť. Tito noví dobrovolníci se přidali k paní Miládce, která do denního stacionáře přichází pomáhat již od roku 2005 a my si jí velmi vážíme pro její laskavost a spolehlivost. Kéž by s námi noví dobrovolníci také tak dlouho vydrželi! V letošním roce navštěvovalo klienty v denním stacionáři 12 dobrovolníků.

Darovánek

Poděkovat chci také 13 dobrovolnicím, které obětavě pracují v dobročinném obchůdku Darovánek. Zajišťují příjem, třídění a prodej věcí, starají se o pěkný vzhled obchodu i skladu. Není jim cizí žádná práce ani žádná legrace, s humorem a trpělivostí nesou nejrůznější provozní těžkosti. Letos se Darovánek přemístil z nevyhovujícího prostředí do nového domečku hned vedle Diakonie, v provozu je od půlky května. Bylo s tím bylo spojeno mnoho práce, námaha všech dobrovolníků se však vyplatila. Za půl roku činil výtěžek obchůdku 100 000 korun!

Někteří dobrovolníci u nás pracují více než deset let, někteří zůstávají krátce. Například přes prázdniny přijímáme do dobrovolnické služby studenty, kteří chtějí volný čas prázdnin prožít smysluplně a získat nové zkušenosti. Jiní dobrovolníci přijdou, když jsou přechodně bez práce a časem odejdou do nového zaměstnání. Tak jsme se letos rozloučili s pěti dobrovolníky a přivítali mezi sebe 21 nových.

Budu ráda, když se necháte inspirovat a také se k nám přidáte. V Diakonii je stále dost práce, která vám může přinést i radost.

Alena Hellerová

1 komentář u „Víc než peníze“

Komentáře nejsou povoleny.