Medaile vděčnosti Antonínu Lamplotovi

(ČB 1/2020) Třetí adventní neděle patřila v evangelickém sboru v Telecím k těm slavnostním. Během bohoslužeb předal synodní senior Daniel Ženatý medaili vděčnosti bratru Antonínu Lamplotovi.

Antonín Lamplot se stal členem staršovstva teleckého sboru v roce 1959, ve svých čtyřiadvaceti letech; byl to nejmladší presbyter v jeho dosavadní historii. O pár let později už byl místokurátor a v letech 1996–2012 kurátor. Coby starší, ale nikoliv věkem, nýbrž postavením, tak zažil hned čtyři bývalé faráře.

Poslechněte si článek:

Bratr Antonín Lamplot patří k lidem, kteří se významně zasloužili o rozvoj sboru, a to nejen, pokud jde o rozsáhlou stavební činnost, jejíž výsledky jsou vidět všude kolem, ale také v oblasti duchovního i lidského růstu sborového společenství. S jistotou se dá říct, že Antonín Lamplot patří k živé kronice místního evangelického sboru. Pro to všechno jej staršovstvo k udělení medaile vděčnosti navrhlo.

Za celý sbor jsme mu popřáli hodně zdraví a sil a vyřídili i srdečný pozdrav od spřáteleného sboru z Daňkovic, k němuž se přidali někdejší telecký farář a jeho žena, Tomáš a Daniela Bískovi; ti připomněli i manželku Libuši Lamplotovou a jejich obě dcery Janu a Mirku s rodinami.

Shromáždění se zúčastnilo na 40 lidí zblízka i zdaleka, ti všichni se podíleli na důstojné a především slavnostní atmosféře. Kéž je nám, evangelickému sboru v Telecím, Pusté Rybné a na Březinách návštěva synodního seniora i ocenění bratra Lamplota posilou i povzbuzením pro dny, které nás čekají.

Jan Hrudka, farář v Telecím

1 komentář u „Medaile vděčnosti Antonínu Lamplotovi“

Komentáře nejsou povoleny.