Minulý podzim v Korandově sboru v Plzni

(ČB 1/14)  V září jsme se jako každoročně sešli k bohoslužbám v přírodě na hoře Bzí u Blovic. Událost to byla významná pro celou církev, výjimečná totiž byla tím, že se jednalo o 600. výročí shromáždění husitského lidu 17. září 1419, které vedl Václav Koranda starší, a na tomto shromáždění byl vyhlášen manifest, který se stal později základem Čtyř pražských artikulů. Letos při slavnostních bohoslužbách pod širým nebem kázal bratr synodní senior Daniel Ženatý. Bohoslužeb se zúčastnilo více nežli 100 bratří a sester, včetně příchozích z různých koutů seniorátu a několika obyvatel okolních vesnic. Společné slavení večeře Páně v jednom velkém kruhu bylo pro všechny významné povzbuzení ve víře.

Poslechněte si článek:

Po ukončení bohoslužeb byl sestrami z Korandova sboru pro všechny připraven společný oběd a na závěr se konalo ještě odhalení pamětní desky Bojovníci Boží – 600 let, kterou navrhl akad. arch. Tomáš Kotas. Svůj projev pronesl historik Jiří Motyčka, presbyter chrudimského sboru naší církve a znalec husitství.

Naše varhany

Druhou důležitou událostí bylo restaurování varhan, které navrhl a vystavěl koncertní varhanář Karel Urban v roce 1933. Jak šel čas, měnil se hudební vkus a střídaly se módní trendy. A to se stalo varhanám „u Korandů“ téměř osudným. Přestavba v roce 1955 se uskutečnila podle plánu dr. Jiřího Reinbergera. Píšťaly přibližně poloviny původních rejstříků byly zkráceny a přepracovány, cílem bylo imitování barokního zvuku. Původní dispozice varhan se téměř vytratila. Cílem druhé přestavby plzeňskými varhanáři Josefem Juliusem a Jiřím Reindlem bylo udržet nástroj „hratelným“ a změnit trakturu z původní pneumatické na elektropneumatickou.

Restaurování do původního stavu provedla velmi profesionálně varhanářská dílna Dlabal – Mettler s.r.o. Práce za finanční pomoci Plzeňského kraje začaly v roce 2017 a byly ukončeny v roce 2019 za přítomnosti „odborné poroty“ zvukovou zkouškou, která dopadla výtečně. Vlastnosti nástroje při ní dokonale prověřil varhaník Vladimír Roubal, který od roku 1990 působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Kvalitu restaurovaných varhan potvrdil rovněž slavnostní koncert 20. října, kdy nám hrál sám autor restaurátorského záměru, člen našeho sboru, Jan Doležel, dnes varhaník a učitel varhanní hudby na univerzitách ve Würzburgu a Erlangenu.

Josef Beneš

1 komentář u „Minulý podzim v Korandově sboru v Plzni“

Komentáře nejsou povoleny.