Český bratr 1/2020. Téma: Ctnosti

Úvodník

Milí příznivci Českého bratra, otevíráte první číslo v roce 2020. Zároveň je to 96. ročník tohoto církevního periodika. Málokterý časopis se může v délce svého vydávání našemu evangelickému časopisu rovnat. Je to podobné jako s knihkupectvím Kalich, dnes nejstarším knižním obchodem v Praze na stejném místě s nepřerušenou tradicí.

Poslechněte si článek:

Jenom na tradici však stavět nelze; existence časopisu v silně konkurenčním prostředí znamená neustálý boj o místo na slunci, znamená boj o čtenáře. Občas slýchám, že si ve sboru objednají jeden výtisk Českého bratra a pak si jej mezi sebou půjčují. Nebo že odhlašují výtisky navíc, které by měly ve sboru být pro turisty, zvědavce a náhodné návštěvníky. Z pohledu vydavatele církevního časopisu jsou tato krátkozraká rozhodnutí podřezávání větve, na které všichni sedíme. Vždyť každý časopis žije ze svých abonentů!

Předplatné letos nezvyšujeme, přestože poštovné opět stouplo. Chybějící finance doplníme z tiskového fondu, za jehož plnění celocírkevní sbírkou na církevní tisk velice děkujeme.

Letošní ročník chceme tematicky věnovat ctnostem. Na redakční radě nás napadaly také protiklady ctností – neřesti, ale základní pojetí chceme držet pozitivně, takže na řadu přijdou předvídavost, střídmost, spravedlnost, trpělivost, přívětivost, věrnost a další. Setkáte se také se sérií článků o nevyhnutelných změnách, vycházejících ze strategického plánu, nebo o Janu Amosi Komenském, jehož kulaté výročí úmrtí (350 let) si v roce 2020 připomeneme. S přechodem na vlastní financování života církve souvisí také kampaň „5 % a hlavu vzhůru“, se kterou se setkáváte ve sborech, na webu i při rozhovorech všude po církvi.

  Dobrý start pod Boží ochranou do nového roku a inspirativní čtení přeje

Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA

MOJE CÍRKEV

DIAKONIE

RECENZE

SLOVO