Studenti z brněnských škol Evangelické akademie jezdí za poznáním do Stuttgartu

(ČB 2/2020) Všechno to začalo už před lety setkáním Jany Kašparové (tehdejší zástupkyně ředitelky) s Dietmarem Böhmem z Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik. Dietmar oslovil Magistrát města Brna jakožto partnerské město Stuttgartu s prosbou o kontakt na školu, která by měla zájem o spolupráci. Původně mu byla Brnem navržena necírkevní škola, ale jak už to někdy bývá, vše nabralo jiný směr. Nabídka se dostala k Janě, slovo dalo slovo a čas ukázal, že toto rozhodnutí bylo víc než dobré. A tak stuttgartští studenti přijíždějí už více než 15 let za poznáním k nám a naši studenti v rámci své odborné praxe na oplátku jezdí každý rok na týden do Stuttgartu.

Poslechněte si článek:

Víc než praxe

Do Stuttgartu z VOŠky jezdí druháci. Mají už za sebou jeden ročník, nakoukli už do problematiky sociální práce, a tak je pro ně inspirativní poznávat sociální práci v Německu. Poslední tři roky jezdí se studenty VOŠ i žáci ze Střední zdravotnické školy EA. Studijní pobyt má více rozměrů – nahlédnout do jiných forem praxe, získat jazykovou zkušenost a pak také spolu intenzivně šest dní pobýt. Odjíždíme v neděli ráno autobusem z Brna a večer se na místě rozdělujeme do skupin, kam kdo ráno vyrazí. Kdo půjde k uprchlíkům, kdo do dětského hospicu, kdo do utajeného poradenského zařízení pro dívky nucené ke sňatku… Nemůžeme být všichni všude a zároveň bychom chtěli navštívit a vidět všechno.

Snažíme se, aby se studenti dostali na místa, která u nás běžně nenavštíví, aby nahlédli na sociální a zdravotní témata jiným úhlem pohledu. Část programu je ale pro všechny společně – působivá je třeba několikahodinová komentovaná prohlídka centra města. Ne však s obvyklým průvodcem, nýbrž s panem Thomasem, který strávil řadu let na ulici jako těžce závislý alkoholik. Zážitků a historek má nepřeberně, až při nich mrazí, a místa, která studenti díky němu vidí, jsou opravdu studium v praxi.

zahrada dětského hospice – pamětní terčíky vyrábějí většinou pozůstalí sourozenci

Půl dne také pravidelně trávíme se studenty a pedagogy z naší výše zmiňované partnerské školy. Jezdíme v posledních letech v prvním adventním týdnu a ve škole mají v tu dobu moc hezké setkání v otevřeném prostoru školy na schodech. A my už roky přispíváme do programu zpěvem vánočních písní, koled či spirituálů, které trénujeme po cestě v autobuse.

Různá zařízení nebo školy, kam se jdeme podívat, většinou zřizuje německá Diakonie. Naše školy zase spolupracují s Diakonií v Brně. A tak považujeme za moc dobrý počin, že s námi při posledním pobytu byly i ředitelka brněnské Diakonie a sociální pracovnice chráněného bydlení Ovečka.

Mariaberg – pietní místo

 

Doteky tíživé minulosti

Velmi silným zážitkem bývá celodenní výprava do Mariabergu a Grafenecku. Mariaberg je městečko v kopcích, kam se před mnoha lety snažili „uklidit“ před většinovou společností lidi s postižením. Již po desítky let se Diakonie snaží situaci obrátit a vytvořit z tohoto místa prostor, kde spolu vyrůstají, žijí i stárnou lidé zdraví s postiženými. Se studenty zde navštěvujeme integrovanou školku, psychiatrické oddělení, školu pro děti s těžkými formami postižení či s vážnými poruchami chování. K nahlédnutí je i celá řada chráněných dílen. V místním kostelíku se pak studenti dozvědí, co se zde dělo lidem s postižením během druhé světové války. Je to úvod a dokreslení souvislostí k tomu, o čem se pak dozvědí více v nedalekém Grafenecku. Během roku 1940 zde bylo plynem usmrceno více než 10 000 lidí s mentálním a tělesným postižením. Jednalo se o tajný, státem naplánovaný a schválený program nazvaný T4. V šedých sanitních vozech sem byli přiváženi vybraní obyvatelé z okolních zařízení a v místní stodole vražděni. Památník a celá řada uměleckých výtvorů má pomoci se s touto historickou skutečností vyrovnat a na nic nezapomenout. Pro naše studenty patří návštěva Mariabergu a Grafenecku mezi nejsilnější zážitky. Vnímáme jako velmi důležité o těchto věcech mluvit a místa s takto tíživou minulostí navštěvovat.

Samozřejmě, že se v nabitém programu najde čas i na vydechnutí, možnost navštívit stuttgartské zajímavosti či vypít si Glühwein na krásných adventních trzích.

Příklad dobré praxe oceněný na evropské úrovni

Stuttgart a Brno jsou partnerská města. Začátkem června 2019 se ve Stuttgartu konala mezinárodní konference s názvem Komunální partnerství a kooperace pro silnou Evropu, kde byla spolupráce Evangelické akademie s Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik uvedena jako příklad dobré praxe. Je vnímána jako dlouhodobě velmi obohacující a výborná platforma, kde se setkávají mladí Evropané, kde se sdílejí zkušenosti, navazují přátelství, kde se „buduje silná Evropa“.

Naše paní ředitelka Renáta Michálková tam měla jedinečnou příležitost dlouhodobou spolupráci s naší partnerskou školou představit. Spolu se zástupcem německé školy a koordinátorem výměnných setkání panem Dietmarem Böhmem byli pozváni ministerstvem spravedlnosti a zároveň ministerstvem pro Evropu, aby pohovořili a v diskusi na pódiu spolupráci obou škol představili. Setkání se mimo jiné zúčastnil ministr spravedlnosti a ministr pro Evropu Bádenska-Würrtemberska Guido Wolf a prezident evropského výboru pro regiony Karl-Heinz Lambertz.

ředitelka brněnských škol EA Renáta Michálková

A Stuttgartem jsme žili i celý loňský podzim. Nejenom tím, že nás opět navštívili dvě třídy (každá jednu školu) a my v prosinci jeli na oplátku tam. V říjnu vyjížděla do Stuttgartu oficiální delegace města Brna slavit 30 let partnerství. A kromě politiků měla zde mezi zástupci spolupracujících organizací své místo i ředitelka brněnské Evangelická akademie. Bylo hezké si z úst primátora Stuttgartu v oficiálním projevu vyslechnout chválu na spolupráci právě našich škol. A těší nás, že toto setkání přispělo k tomu, že i v Brně se o nás ví a mluví více…

Poděkování

Rádi bychom poděkovali našemu zřizovateli za podporu. Studijní pobyt je výrazně finančně podporován také Fondem pro církevní školy a bez těchto prostředků by bylo nemyslitelné celou záležitost podniknout. I díky vašim darům, milí čtenáři, mohou naši studenti získat zkušenost, která se jen stěží dá penězi vyčíslit.

Marta Židková, školní kaplanka a Renáta Michálková, ředitelka škol EA v Brně

1 komentář u „Studenti z brněnských škol Evangelické akademie jezdí za poznáním do Stuttgartu“

Komentáře nejsou povoleny.