Otázka na tělo: Kdy se vám předvídavost opravdu vyplatila?

(ČB 2/2020) Dnes nám se ctnostmi může pomoci i statistika. Rozborem obrovského množství novinových zpráv bylo zjištěno, že „cokoliv, co předpovíte, se nejspíše nenaplní“.
Aleš Wrana

Poslechněte si článek:

Předvídavost? Ano. Ale ne moje. Brzy to bude dvacet let. Byl krásný podvečer končícího léta. Jel jsem autem, bylo mně dobře. Dal jsem blinkr doleva, směrem domů. Náhle, nevím proč, jsem však jel rovně. Po čtvrt hodině jsem dorazil na benzinku, která patřila mému příteli. Byl mladší než já, měli jsme se rádi. Seděli jsme, povídali. Poprosil jsem o trochu vody. Nabídl mi svou rozpitou láhev a ptal se, zda to nevadí. Ostatně, dodal, je to jak večeře Páně. Loučili jsme se u mého auta. Zeptal se, a proč jsi vlastně přijel? To mě zaskočilo. Nevím, prostě tak, odpověděl jsem, a jel patnáct kilometrů domů. Té noci náhle, nečekaně, zemřel.
Daniel Ženatý

Když se v životě nějak rozhodneme, už se nedozvíme, jak by se náš život vyvíjel, kdybychom se bývali rozhodli jinak. V průběhu života sbíráme zkušenosti, potkáváme lidi, kteří prošli podobnou situací, už známe taky trochu sami sebe… Před 13 lety jsem se svobodně rozhodla pro radikální (a symetrické) řešení karcinomu prsu. Kéž by se každá diagnóza dala vyřešit takto „snadno“. Vlastně to snadné bylo, díky mé rodině, sboru a víře, že mi Pán Bůh dává na další cestu dobré boty.
Věra Tichá

Tam, kde jsem předvídala správně, pramenilo to u mě spíš z intuice než z detailního rozmyslu. Předvídavost mám spojenou s momenty zásadní volby, kdy jsem se rozhodla jednat v určitém smyslu odvážně, chopit se nějaké možnosti, která se ve zpětném pohledu vyplatila: předvídat, co do batohu (také pomyslného) přidat a co z něj odebrat, s kým je/není možné úspěšně spojit svůj osobní nebo pracovní život, jak a kde porodit děti, kdy a kam se stěhovat a zda s mužem risknout dočasné prohození role matky na mateřské s rolí živitele při farářské službě ve Skotsku. Tady mi to zatím vyšlo, jindy vpřed moc nevidím.
Magdalena Trgalová

Když jsem se důkladně učil na příjímací zkoušky a připravoval na různá setkání. Častěji jsem se však setkal s tím, že přílišná předvídavost vedla k vlastní apatii, pocitu, že není možné věci měnit a že člověk není hybatel vlastního osudu, protože věci už jsou předem dány. Předvídavost se vyplatí tehdy, když člověka vede ke změně chování a to, co čekal, pak nenastane – tedy promění se v nesplněné proroctví; nevyplatí se, když člověk jen čeká naplnění toho, čeho se obává. Předvídavost se mi tedy vyplatila jen tehdy, když mě vedla k činům.
Mikuláš Vymětal

Předvídavost nechápu jako předtuchu, ale jako zcela racionální odhad, jak a kam se určitá situace vyvine, v mezilidských vztazích pak jako odhad motivace a jednání druhých, který ale vyplývá z delší zkušenosti s nimi. V tomto smyslu mi předvídavost mnohokrát pomohla v pastorační práci. Když jsem na ni nedbal, většinou se mi to nevyplatilo.
Petr Firbas

Jsem komunikativní typ a můj muž říká, že si hned s každým tykám. Ale ne vždycky. A zcela plánovitě si hlavně ve své starostenské praxi od některých lidí udržuji odstup, protože cítím, že by to mohlo být na překážku pracovním vztahům. Což se mi mnohokrát vyplatilo. Ale platí to i naopak. Je pár lidí, u kterých jsem předvídala, že bychom mohli být dobří přátelé a udělala jsem všechno pro to, abychom se přáteli stali a zejména jimi zůstali, protože přátelství se musí pěstovat jako kytka.
Eva Zadražilová

Napadá mě několik situací, které je mi trapné líčit, protože by to znělo jako sebechvála. V jiných situacích mi zase připadá nepatřičné mluvit o (své) předvídavosti, protože se mi zdá, že vhodnější by bylo je označit jako „Boží vnuknutí“. Ale dobře, zkusím něco mezi. Když jsme vybírali peníze na projekt Generace 21, dostali jsme poměrně velký dar. Jenže dárce si to po třech dnech rozmyslel a chtěl dar zpět. Požádal jsem ředitele projektu, aby mu peníze okamžitě vrátil, což se stalo. Přesto nás onen muž později obviňoval ze snahy se obohatit. Měl by mnohem více „nabito“, kdybych nepředvídal, že se nakonec proti nám postaví.
Dan Drápal

1 komentář u „Otázka na tělo: Kdy se vám předvídavost opravdu vyplatila?“

Komentáře nejsou povoleny.