E. Čašková: Proč andělé natahují krky

(ČB 3/2020) Hned v úvodu sbírky kázání Ester Čaškové se dozvíme, proč andělé natahují krky. Jednoduše proto, že jsou zvědaví, protože chtějí vědět, co se to děje mezi nebem a zemí, mezi Bohem a člověkem. I já jsem zvědavá a pouštím se do četby jednotlivých kázání dlouholeté farářky, kazatelky a pastýřky dvou typově zcela odlišných sborů, vesnického a velkoměstského.

Poslechněte si článek:

Lákavě vyhlížející kniha nabízí čtenářům 34 kázání na biblické texty, která jsou určena posluchačům v kostele. Čtenář je tak při svém soukromém domácím čtení stále vtahován do sborového společenství, což je pro lidi, kteří se do kostela nedostanou, povzbuzující.

Většina kázání začíná otázkami a někdy i otázkou končí. Kazatelka se zkrátka ráda ptá a čtenáře to vede k zastavení a vlastnímu promýšlení: „Ale důvod pro misii je úplně jiný: máme toho tolik, co můžeme nabídnout, aby lidé měli bohatší život, aby se jich týkalo spasení, aby žili ve vztahu s Bohem! Aby mohli věřit, že nezvítězí zlo, ale dobro, a podle toho žili. To je naše poslání a pověření ke svědectví…Dostali jsme víru, máme v ruce Bibli a jsme obklopeni společenstvím církve. Tolik toho máme. A co s tím děláme? Jak to využíváme? Jaký „profit“ z nás Pán Bůh má?“

Velmi oceňuji kazatelčinu práci s poctivým výkladem biblických textů. Mnohé se dozvíme a pochopíme. Zvěst kázání je někdy laskavá a útěšná, jindy naléhavá, vždy však srozumitelně podaná. Kazatelka se nebojí být kritická k sobě i k církvi. Jejím prvotním zájmem jsou vztahy s Pánem Bohem, s druhými lidmi a také se světem, ve kterém žije: „Když přemýšlíme o smrti a posledním soudu, většinou se nám honí hlavou naše viny. Co jsme udělali špatně, co nám Pán Bůh může vyčítat, protože si to vyčítáme i my sami. Ale tady se vůbec nemluví o tom, co udělal ten správce špatně. Jde o to, na koho nebo na co teď myslí! Nevrtá se ve starých chybách, které už stejně nemůže napravit. I to je totiž projev sobectví. On se zamyslí a rozhodne se, že se bude věnovat druhým lidem. Změní svůj postoj k nim. V situaci vlastní krize se snaží prospět svým bližním.“

Knížka má tvrdší desky, které je možno použít zároveň jako záložku. Je praktické, že biblický text je celý vypsán, kázání si tak můžete přečíst kdekoliv. V knize naleznete několik drobných a hezkých ilustrací od Lenky Pechové, její barevný anděl zdobí obálku. Na konci knihy je krátce představen toleranční sbor v Moravči, kde kazatelka působila. Na zadní záložce je hezká fotografie usmívající se Ester.

Doporučuji vám přečíst si každý den jedno kázání, pořádně je promyslet. Jde o hutný, i když velmi jasně podaný text. A pokud máte ve svém okolí někoho, kdo by toužil prohlubovat svůj duchovní život, vřele doporučuji tuto knihu věnovat jako dárek. Jsem moc vděčná, že tahle moudrá a inspirativní sbírka kázání z evangelického prostředí vyšla.

Romana Čunderlíková

Ester Čašková: Proč andělé natahují krky. Českobratrská církev evangelická 2019,173 s.