Start v Rubikonu. Ven ze sociálně vyloučené oblasti

(ČB 3/2020) „Chci se stát policistkou,“ říká 14letá Jenifer. „A víš, jak toho dosáhneš?“ Chvilka mlčení. „Nevím.“ Podobné odpovědi zazní v nízkoprahovém klubu pro mládež Rubikon na kraji Vsetína několikrát. Ambice by dívky i kluci měli. Jako Romové ale narážejí na celou řadu komplikovaných bariér. Pravděpodobnost, že by je zdolali svými vlastními silami, se statisticky blíží nule. Potřebují podporu a od toho je tu právě nízkoprahový klub Rubikon, provozovaný Diakonií Vsetín. Pomáhá nejen samotným mladým Romům, ale vlastně všem obyvatelům Vsetína.

Poslechněte si článek:

Podle pravidel

Vystěhovat nedisciplinované a chudé romské rodiny ze zdevastovaného domu v centru Vsetína se zpočátku mohlo zdát jako chytré řešení. Lokalita na Poschle, kde část rodin našla nové zázemí, se ale ukázala jako past. Nachází se v největší možné vzdálenosti od centra, od okolí je odříznuta řekou, rychlostní silnicí a čistírnou odpadních vod. Nedaleko sice staví autobus, má ale velmi řídký jízdní řád.

Většina dospělých teď díky přetrvávající ekonomické konjunktuře dojíždí za prací. O to víc pak ale jejich děti, vázané na místo bydliště, bojují s tím, že nemají jak smysluplně zaplnit svůj čas. Hrozí, že si bezcílným poflakováním vypěstují návyky života na ulici. V konečném důsledku by to v podobě vandalismu, krádeží a rozrůstající se drogové komunity pocítil celý Vsetín. Klub Rubikon zatím představuje na Poschle jediný způsob, jak tomuto neblahému vývoji bránit.

Děti a teenageři sem chodí totiž rádi. Najdou tu kamarády, v zimě teplo, a zajímavou činnost. Malé děti v klubu nejvíc milují kreslení nebo jen obyčejné hraní, větší pak fotbálek nebo hudebnu. Pracovník klubu Vojtěch Jano také trénuje starší kluky v boxu. Sám je Rom, romštinu ovládá, takže na něho se mladí obracejí s prosbou o pomoc a radu. Nejčastější téma jsou škola, práce, vztahy, drogy. Klub navštěvuje 120 klientů, vedou jej ale jen dva pracovníci a prostory nejsou nafukovací. Maximální kapacita je 15 účastníků. Všichni se tedy musí po skupinkách prostřídat.

Účastníci klubu jsou také vedeni k dodržování pravidel, a někdy dost nekompromisně. Starší kluci třeba nedávno projevili zájem o výlet. Pracovníci klubu se ještě den předem ujišťovali, jestli zájem platí. Objednali autobus, ale druhý den na místo srazu nedorazil nikdo. Důsledek: hudebna, oblíbená právě u starších chlapců, byla na nějaký čas zavřena. Aby pocítili, že každá nekázeň něco stojí. V klubu se také hodně hlídají nadávky a vulgarity. Dva kluci byli kvůli nim z klubu na jeden den vyloučeni. Na oplátku v nestřežené chvíli rozbili počítač a okno. Vstup tedy mají zakázán do odvolání.

Děti boří předsudky

Rubikon ovšem neslouží jen lidem pod osmnáct let. Diakonie Vsetín pomáhá na Poschle i dospělým. Velkou část této práce tvoří pomoc s papírováním – při hledání zaměstnání či výběrových řízeních. Důležitým cílem diakonického úsilí je také přesun rodin do normálních bytů v městské zástavbě. Díky cílevědomé sociální práci se několika rodinám už podařilo najít bydlení ve vsetínských panelácích. Tam se ovšem setkaly s nedůvěrou sousedů, se kterou bylo třeba se vypořádat.

Proto se vsetínská Diakonie také snaží o praktickou osvětu. Děti z Poschly vystupují na různých veřejných sešlostech ve městě a vedoucí z nízkoprahového klubu s nimi také vyrážejí na veřejná místa jako je knihovna či bazén. Z počátku to nebylo bez problémů, děti si musely vyslechnout nejednu nadávku. Ale jejich taneční vystoupení na Valašském záření, festivalu, kterým se město loučí s prázdninami, už bylo přijato vstřícně. Podle pracovníků klubu si teď lidé s jistým překvapením začínají všímat, že i romské děti se třeba v bazénu umějí chovat slušně a pozdravit. Velmi pozitivně byly děti přijaty v roli koledníků o Tříkrálové sbírce.

Nutnost obstát před podezřívavým pohledem majoritní společnosti je pro ně sice náročný, ale také užitečný tréning. Učí se při něm systematicky postupovat, překonávat překážky, víc si věřit. Snad se díky této přípravě podaří více dětem dokončit střední školu, zatím se to děje jen výjimečně. Důvod k tomu je kromě jiného mezi Romy rozšířená nevůle řešit obtíže, zvláště pokud je přitom třeba jednat s úřady. Nedůvěra v autority a jejich podporu je obecný problém všech sociálně znevýhodněných skupin.

Objevit svůj talent

Na účet Diakonie Vsetín teď pro klub Rubikon doputovalo 225 000 Kč z předvánoční sbírky Krabice od bot. Jedná se o důležitou finanční vzpruhu. Peníze umožní dovybavit keramickou dílnu, zaplatit lektora pro hudební dílnu a také taneční dílnu romské lektorky Gabriely Pačanové, pod jejímž vedením dívky z Rubikonu získaly první místo v soutěži Terne čercheňa (Mladé hvězdy) v Hranicích na Moravě. Šlo o velký úspěch. Gabriele Pačanové se podařilo roztancovat i ty, které před tím nedokázaly udělat ani krok. Není totiž pravda, že každý Rom má tanec v těle.

Klub Rubikon nabízí rozličné programy a dílny právě proto, aby děti a mladí lidé dostali možnost objevit svůj talent. Pro jejich budoucí životní směřování je to zásadní zkušenost, ke které by se jinak vzhledem k prostředí, ve kterém vyrůstají, těžko dostávali.

Vojtěch Čepelák