Novoroční koncert v Novém Jičíně

(ČB 3/2020) Jako každý rok jsme se ve sboru v Novém Jičíně v lednu sešli při novoročním koncertě. Pravidelně zde vystupuje hudební soubor Pavla Josefa Vejvanovského pod vedením sestry Anežky Michálkové a pokaždé nám připraví nový a krásný zážitek. Letos nacvičili skladby od Benjamina Brittena, Pavla Knápka, Henryho Purcella a F. X. Brixiho. Ke skladbě Princezna z Persie Henryho Purcella byly přizvány i mladé tanečnice ze ZUŠ Nový Jičín, které pohybem krásně ztvárnily kompoziční myšlenku.

Vyvrcholením koncertu bylo vystoupení našeho celocírkevního kantora, skladatele a organizátora různých hudebních kurzů, bratra Ladislava Moravetze.

Poslechněte si článek:

Novojičínský sbor vlastnil donedávna staré harmonium, které už ale dosluhovalo, a proto byla vyhlášena sbírka a bratr Moravetz poradil, jaký nástroj koupit. Tato záležitost vyšla velmi dobře –sbírka přinesla potřebný obnos a nové varhany se již zažily u všech našich hráčů. Bylo už jen otázkou času, kdy uslyšíme nástroj v plném nasazení. Tímto dnem se stal právě onen 19. leden 2020 a bratr Moravetz hrál tak, jak ho známe, tedy výtečně.

Jsme rádi, že můžeme koncerty na půdě evangelického sboru pořádat, přivítat i posluchače mimo církev a ukázat, že máme mezi sebou umělce, kteří jsou schopni oslovit široké vrstvy.

Poděkování patří všem, především našemu faráři Pavlu Prejdovi, jeho rodině, členům sboru, kteří pomohli s organizací a také účinkujícím. Těšíme se na „zase za rok“, nebo i dříve.

Libuše Billová, foto Petr Trnka