Charitativní akce ve sboru Praha-Dejvice

(ČB 3/2020) Dejvický sbor je v naší církvi považován za bohatý. Není to, na rozdíl od některých jiných pražských sborů, dáno ziskem z pronajímaných nemovitostí, ale přičinlivostí jeho členů. Ta se projevila již při budování nové modlitebny ve Wintrově ulici před více než 20 lety.

Poslechněte si článek:

Benefice pro Diakonii

Již zhruba 20 let však nemalé procento obětavosti nesměřuje na jen provoz sboru, případně celé církve, ale i na charitativní účely. Značnou zásluhu na tom má bývalý farář Petr Hudec se svým zápalem pro Diakonii. Prakticky hned po příchodu Hudcových do Dejvic jsme začali, zprvu nepříliš systematicky, s beneficí ve prospěch diakonické práce. Silným impulzem bylo také navázání stále trvajícího partnerského vztahu se střediskem Diakonie Stodůlky.

Pravidelnou podobu dostaly dejvické benefiční akce až v roce 2007, kdy sbor uspořádal I. ročník „Bienále pro Diakonii“. Šlo o dvoutýdenní sled kulturních pořadů, zahájených vernisáží prodejní výstavy uměleckých děl ve Stodůlkách a koncertem s aukcí vybraných děl. Výstava se pak přesunula do prostor našeho sboru.

S přípravou Bienále začínala pracovní skupina s ročním předstihem, bylo třeba připravit program, oslovovat umělce atd. A Bienále se stalo, stejně jako pozdější bazary, určitou sjednocující myšlenkou celého sboru.

prodej výrobků chráněné dílny

Výtěžek prvního ročníku Bienále byl použit jako příspěvek na výstavbu denního a týdenního stacionáře ve Stodůlkách a stejné určení měl i výnos II. ročníku Bienále v roce 2009. III. ročník Bienále v roce 2011. Finanční efekt nebyl zanedbatelný, celkově jsme Středisku přispěli necelými dvěma miliony korun.

Další ročníky Bienále se pak přestěhovaly do Brna, kde bylo potřeba získávat prostředky na zbudování střediska Diakonie v Nosislavi.

Bazary šatstva

V roce 2011 a v roce 2012 se v Dejvicích konaly také první jarní bazary šatstva. Neměly ještě charitativní zaměření, ale sloužily našemu sboru, mj. k rekonstrukci suterénních prostor na klubovnu pro děti a mládež.

bazar šatstva

Již v roce 2013 jsme se ale rozhodli věnovat výtěžek bazaru (asi 40 000 Kč) Diakonii, tenkrát pro zmíněné budované středisko v Nosislavi. A od té doby jsme pravidelně celý výtěžek nebo jeho část směřovali do Stodůlek. V posledních dvou letech jsme dobročinným bazarem „vydělali“ vždy přes 100 000 korun! Považovali jsme za samozřejmost, že budeme v dobročinných bazarech pokračovat i v dalších letech. Ale zdá se, že to tak nebude. Sestra Míša Grimm, která přísun šatstva a dalších věcí do bazaru obstarávala, pro zdravotní problémy s touto záslužnou činností končí. A zatím se nepodařilo najít náhradní zdroj, takže zřejmě po deseti letech – a snad v nejlepším – naše dobročinné bazary skončí. Ale snad nás napadne něco nového.

Napsal a pro ČB upravil Jan Mašek (převzato z dejvického sborového časopisu); foto Jiří Hlavsa