Pardubice: radujme se vždy společně

(ČB 5/2020) Tak to bylo i v Pardubicích. V kostele jsme prožívali radostné setkání členů sboru a hostů u příležitosti předávání Medaile vděčnosti manželům Haně a Pavlu Capouškovým a sestře Janě Kovaříkové. Synodní rada schválila návrh na udělení tohoto ocenění za dlouholetou práci pro evangelický sbor v Pardubicích. Duchovní rozměr a téma kázání naší paní farářky Hany Ducho vyzněly zároveň jako poděkování a představení odměněných. Zaznělo: „Vy jste sůl země a světlo světa“ (Mt 5,13–14), vzkaz nejen pro křesťany, ale i pro všechny kolem.

Poslechněte si článek:

Dokonale to korespondovalo s oceněnými a oslovilo nás posluchače ve zcela zaplněném kostele. Přijeli i bratři a sestry z Horního Jelení a Holic. Medaile předal synodní kurátor Vladimír Zikmund spolu s teologem Ladislavem Benešem, kurátorem sboru Milanem Chybou a naší paní farářkou Hanou Ducho.
Slavnostně zněl i zpěv písní, které si ocenění vybrali, za doprovodu hoboje, houslí a kytary. Po bohoslužbách jsme byli všichni pozváni na faru na společný oběd, který připravil jeden z oceněných, Pavel Capoušek. Po báječném boršči se smetanou a houstičkami následovalo sladké i slané pohoštění, které připravily sestry ze sboru.

V radostné, přátelské i veselé atmosféře při kávě a čaji jsme se všichni radovali z krásně prožité oslavy našich přátel. Děkovali jsme za společnou víru v Pána Boha, vzájemné sdílení a vzácné společenství v naší církvi v Pardubicích.

Věra Nováková