Zbožnost – téma roku 2020

(ČB 5/2020) „Tak kámo, toto je teda výzva. Dívej…,“ stálo v e-mailu, který se k nám nejspíš nikdy neměl dostat. Šlo o část vnitřní komunikace mezi dvěma pracovníky grafického studia. Jeden z nich takto spontánně reagoval na naše zadání a chtěl výzvu přeposlat svému kolegovi. Strohé sdělení o dvou větách je nefalšovaný údiv – jako by dotyčný zůstal stát s otevřenou pusou.

Poslechněte si článek:

Pravda je, že naše zadání patřilo k těm méně obvyklým: chtěli jsme nějaký jednoduchý grafický symbol, který by vystihoval téma „zbožnost, evangelizace, misie“. Grafik na druhém konci republiky byl z abstraktní zakázky v tu chvíli nejspíš v šoku a v mrákotách svou spontánní reakci poslal omylem nám, místo aby ji adresoval svému kolegovi, se kterým měl na úkolu posléze pracovat.

Církevní témata zkrátka leží tak trochu mimo pozornost necírkevní veřejnosti a pod slovem „zbožnost“ si nevěřící sotva něco představí. Jenže co my uvnitř církve? Jsme na tom lépe? Máme představu, co se za tématem zbožnosti skrývá?

Jak vypadá zbožnost zrovna českobratrská evangelická? Co ji definuje a co všechno v sobě zahrnuje? Jaké projevy bychom naopak už vyčlenili jednoznačně mimo její rámec? A jak do toho vlastně zapadá evangelizace a misie, jakožto způsob, jak vlastní zbožnost nést světem dál?

Otázky, na které zatím neznáme odpovědi

Ale rádi bychom je spolu s vámi hledali. Když se totiž církev v minulých letech zabývala přípravou strategického plánu, vyvstalo několik tematických okruhů, které stojí za to zkoumat podrobněji. Má smysl podrobit je vnitřní reflexi, učinit z nich téma rozhovorů a shromažďovat zkušenosti, názory a příklady smysluplné praxe.

Do budoucna s novými impulzy

Zbožnost je právě jedno z takových témat a synodní rada je pro rok 2020 určila jako téma roku. Zbožností se v lednu podrobně zabýval i farářský kurz.

Zkoumáním vlastní zbožnosti a hledáním nových forem nás nečekaně prověřila krize a zavřené kostely v době koronavirových preventivních opatření. Velikonoce strávené doma, bohoslužby online, domácí pobožnosti, četné písně, žalmy, každodenní duchovní úvody i večerní modlitby… to vše jsme denně čerpali jako novou posilu v postním i velikonočním období – tím vším byla naše víra sycena.

Do budoucna se zbožnosti, evangelizaci a misii chceme věnovat hlouběji i na stránkách Českého bratra, na církevních webech a sociálních sítích. Rádi bychom vás podrobněji seznamovali s dílčími tradicemi v naší církvi, praxí ve sborech, s připravovaným novým zpěvníkem nebo materiály k Agendě a liturgice. I letošní sjezd mládeže se má zbožností obsahově zabývat. Bylo by výtečné, kdyby i sbory tuto skutečnost reflektovaly a nějak téma zahrnuly do sborových či seniorátních dnů a dalších setkání.

Navazovat budou další témata

Mezi další okruhy pro příští roky patří například společenství, lidé, služba, samostatnost, odpovědnost nebo otevřenost… Jejich konkrétní vyhlášení a podobu bude mít v rukou vždy synodní rada. Nicméně předpokládáme, že by se mělo jednat symbolicky o sedm oblastí v sedmi letech.

S oním zmateným grafikem z úvodu článku jsme nakonec našli vhodný způsob, jak toto „sedmiletí“ zarámovat. Ústřední komunikační prvek tvoří záložka. Ta označuje něco podstatného, co nechceme zapomenout a co chceme mít na zřeteli. Něco, co podstatná témata a klíčové body zvýrazní a vyjímá je z celku. Záložka označuje věci, k nimž se chceme společně vracet, připomínat si je a do budoucna ukládat, abychom s nimi mohli dále efektivněji pracovat a rozvíjet je. A to bude teprve výzva!

Na druhé, barevné straně obálky si můžete prohlédnout barevné návrhy jednotlivých záložek. Všechny grafické materiály k použití na sborové tiskoviny budou ke stažení na webu ustredicce.cz v sekci informace/grafické materiály.

Jiří Hofman