Evangelíci jsou štědří

(ČB 7+8/2020) Na diakonické zahraniční pomoci se prostřednictvím postní sbírky podílejí také všechny sbory Českobratrské církve evangelické. Postní sbírka se konala i letos, ovšem ve ztížených podmínkách celorepublikové karantény, při níž se lidé ve sborech nemohli normálně scházet. Přesto se podařilo vybrat úžasnou částku – více než půl milionu korun (konečné číslo nebylo v době uzávěrky Českého bratra ještě známo).

Jasně to ukazuje, že ani v těžké „koronovirové“ době církev nezapomněla na potřebné. Sbírka podpoří provoz komunitní školky Tahaddi na okraji Bejrútu pro děti syrských uprchlíků a děti z chudých libanonských rodin. Školka jim poskytuje bezpečné a podnětné prostředí, kde si mohou hrát, osvojit si základy hygieny a zdravého stravování, naučit se základy psaní, čtení a počítání. To vše jsou předpoklady pro to, aby mohly začít chodit do státní školy a získaly do života tolik potřebné vzdělání. Děkujeme za pomoc!

Ivana Dingová