Církev živě 2020

(ČB 9/2020) Všichni, kdo se letos, navzdory možným obavám o své zdraví, vypravili na pobyt v Bělči, byli příjemně překvapeni pestrým programem i připraveným zázemím. Setkali jsme se v Bělči s těmi, kdo na kurz Církev živě jezdí pravidelně, často už více než deset let, a také s některými, i s celými rodinami, kteří přijeli poprvé. A snad mohu mluvit za většinu, že se nám na kurzu moc líbilo.

Poslechněte si článek:

Ranní a večerní pobožnosti zahajovala skupina písněmi, po nichž následovala dramatizace vybraného biblického textu, jíž se účastnila řada dobrovolníků z účastníků kurzu od mládeže až po ty nejstarší. Velký ohlas sklidilo podobenství O pokladu v poli, které bylo provedeno ve zpívané formě. V biblickém vyučování s námi bratr farář Šourek prošel během pěti dnů prvních 25 otázek a odpovědí z Heidelberského katechismu. Přitom jsme si znovu zopakovali, na čem naše víra stojí. Hned první večer jsme slyšeli o Koreji, bratr farář Luděk Korpa se s námi podělil o své zážitky z návštěvy Korejské presbyterní církve. Zvláště zajímavé byly zkušenosti korejských křesťanů se zakládaním malých sborů. Toto hnutí je v Koreji v presbyterní církvi velmi aktuální, zamýšlejí se, jak nést evangelium dále, co nejblíže potřebným. Jistě se i my můžeme tímto nechat inspirovat, když se potýkáme s ubývajícím počtem členů našich sborů.

Úterní „hvězdou programu“ byla sestra Angelika Pintířová, která s námi strávila dopoledne, na rozhovor byl čas i po obědě. Mnozí ji známe z rozhlasu, kde uvádí pořad „Jak to vidí“, ale setkat se s ní naživo a naslouchat jejímu vyprávění, to je ještě něco jiného. Dopoledne si pro nás připravila zamyšlení nad čtvrtým přikázáním – o dni odpočinku, a byl to balzám pro duši a velké potěšení. Celý její život je bohatě naplněn různorodou činností a vyzařuje z ní láska k Bohu i k lidem.

Bratr Jiří Schneider, náměstek synodního kurátora, nám přiblížil ve večerní besedě svůj pobyt v Izraeli, kde v devadesátých letech působil jako velvyslanec. Ve své dopolední přednášce na téma Víra nás vyzval, abychom nepropadali strachu ani obavám, jak to bude s naší církví v budoucnu.

Celý čtvrtek se nám věnoval náš celocírkevní kantor Ladislav Moravetz. Zazpívali jsme si s ním některé málo známé ženevské žalmy a písně, které budou v novém evangelickém zpěvníku.

Obecná porada o nápravě věcí lidských je aktuální i pro současnou dobu, i když byla sepsána Janem Amosem Komenským před 350 lety. Tímto nedokončeným dílem a celým životem J. A. Komenského se zabývá doc. Jan Hábl, který za námi přijel v pátek. Jan Hábl nám stačil ve své přednášce přiblížit dvě oblasti z celkových sedmi, kterými se JAK v Nápravě zabývá. Probrali jsme, co říká Komenský o politice a spiritualitě, a nestačili jsme žasnout, jak je to aktuální i v dnešní době.

Organizátorům kurzu chceme za letošní zdařilý a inspirativní program vyslovit velké poděkování; kurz připravoval bratr farář Radim Žárský, sestra Jana Horáková vedla ranní a večerní modlitby v kapli. A o program pro děti a mládež se starali manželé Marie a Petr Chlápkovi. Hudební doprovod zajišťovala při všech příležitostech kantorka kurzu Martina Pecnová, která vedla také hudební dílnu. Pavlovi Sivákovi patří poděkování za provoz bazaru, který pomáhá celou věc zaplatit.

Něco z toho, co se během celého týdne naučily děti a mládež, jsme měli možnost shlédnout na závěrečném večeru v pátek. Slovem se nedá vyjádřit krásná atmosféra, kterou jsme zažívali při scénkách, tanečních vystoupeních, muzikálu a koncertu pěveckého sboru TENSING i s hudebním doprovodem. Takže se na příští rok určitě můžeme těšit.

Libuše Palacká, účastnice kurzu