Navzdory koronaviru. Ekumenická setkávání s Biblí a uměním

(ČB 9/2020) A překonavše vlastní značné pochybnosti, uskutečnili jsme i letos výroční červencové setkání ESBU (Ekumenická setkávání s Biblí a uměním), týden „chytrých řečí“, tentokrát na téma ekologické.

Poslechněte si článek:

Zamýšleli jsme se, jak dle Božího úradku „zalidňujeme zemi a panujeme nade vším živým“ (Gn 1,28), jak tento úkol narušujeme a co můžeme činit na jeho zlepšování. Přestože převážně „riziková skupina“ – s průměrným věkem kol sedmdesáti – sešlo se nás přijatelné množství (47) – i když obvykle nás bývá kolem sedmdesáti. S radostí jsme vyslechli výstižnou a vtipnou přednášku br. prof. Jindřicha Halamy „Bible a ekologie“, zamýšlející se především nad židovským a křesťanským zacházením s přírodou. Dále přednášku naší členky, ekonomky Bohuslavy Boučkové o „udržitelném rozvoji“, úvahu našeho již pravidelného vzácného hosta br. faráře Tomáše Petráčka o ekologii v papežských encyklikách. Na panelové diskusi jsme s radostí opět přivítali br. prof. Jana Sokola a abbého Jana Rybáře, stejně jako mnohaletého účastníka br. Václava Vacka. Naše rovněž stálá členka dr. Jiřina Šiklová promluvila o ekologických názorech nedávno zesnulých filosofů Erazima Koháka a Ladislava Hejdánka. Oblíbený „den Izraele“ jsme naplnili s pomocí ředitele židovského muzea dr. Leo Pavláta, který promluvil o „civilizačních vizích z pohledu judaismu“. A závěrem – působivá přednáška mladého a zapáleného ekologa Tomáše Jungwirtha „Jak zůstat lidmi uprostřed klimatické krize“.

Avšak: Nesedíme celý týden nehnutě na židlích. Uprostřed týdne věnujeme vždy jeden den výletu – poznávání něčeho zajímavého v okolí. Aha – jakého? Už po šesté jsme pobyli v Sola fide v Janských Lázních a tentokrát jsme se převážně věnovali blízké Černé hoře. A co se „umění“ týče – zpravidla pořádáme hned vedle v kostele nějakou výstavu, ale letos jsme ji z praktických důvodů vynechali. Neodpustili jsme si však koncerty, a to hned dva – skupinu čtyř mladých hudebníků Let’s go, která se věnuje spirituálům, a tříčlennou skupinku muzikantů s jejich vtipnými písničkami pod vedením br. faráře Ondřeje Halamy, nazvanou PRANIC.

Zbývá otázka: Pročpak byste s námi nejezdili i vy? Sjíždíme se takto už 28 let, i když obsazení se léty mírně proměňuje; poslední dobou náš „podnik“ vede a s šarmem sobě vlastním moderuje br. farář Michael Otřísal.

A ještě se nemohu nezmínit o našem oblíbeném penzionu Sola fide. Novým správcem je pan R. Michalička a spolu s manželkou působí tento mladý pár jako milý a vstřícný činitel a společník pobytu.

Ludmila Janská