Poprask na Bratrské škole

(ČB 9/2020) Když se daří práce s dětmi ve škole, mají z toho radost všichni, kteří se školou přijdou při různých příležitostech do kontaktu. Měl jsem radost, že naše Bratrská škola je komunitou dětí, rodičů a učitelů, z níž je cítit přitažlivě dobrou atmosféru. Nebyl to jen můj osobní dojem. Spokojenost a dobrá vůle všech zúčastněných vyzařovala i z každoročního předvánočního divadelního představení a zachytil je i dokument, který v loňském roce o škole natočila Česká televize.

Poslechněte si článek:

Na první dojem nemusí být zřejmé, že se někteří v tom dynamickém dění necítí dobře. Je dobré, když školní komunita nachází způsob, jak se s negativními pocity vyrovnávat, jak je společně řešit a předcházet nesnázím. Rozdílné názory i spory jsou přirozeně v každém týmu nebo komunitě. Když se je nedaří průběžně pojmenovat a řešit, mohou neshody přerůst v obtížně řešitelný malér. To se nám v Bratrské škole stalo.

Ve škole, která není jen týmem pedagogů, ale komunitou dětí, rodičů a učitelů, je důležitým místem pro takovou diskuzi školská rada, v niž jsou učitelé, rodiče a zástupci zřizovatele školy. Právě školská rada se v minulém roce se zabývala konfliktem mezi jednou z učitelek a ředitelkou školy. Paní ředitelka se své kolegyni omluvila a následně proběhla v pedagogickém týmu supervize, jejímž cílem bylo najít cestu, jak podobným incidentům předejít.  Spolu se školskou radou jsme tehdy považovali věc za uzavřenou a vyřešenou.

Později se ukázalo, že týmová supervize nestačila a nepřinesla kýžené uklidnění. Pokračující nespokojenost některých učitelů vedla počátkem února 2020 k petici rodičů, v níž byla ředitelka školy obviněna z šikany a bossingu a bylo požadováno její odvolání z funkce. Školská rada nás jako zřizovatele ihned vyzvala k prošetření. Situaci jsme vzali velmi vážně a synodní rada o ní jednala hned druhý den a nazítří se synodní kurátor Vladimír Zikmund zúčastnil mimořádného setkání s rodiči Bratrské školy. To proběhlo ve vzrušené a emotivní atmosféře a bylo zřejmé, že řešit průšvih nebude jednoduché.  Protože padala obvinění z bossingu a šikany, koordinátorka škol Evangelické akademie Helena Wernischová bezprostředně konzultovala řádný postup s Českou školní inspekcí. Byli jsme odkázáni na věcně příslušný Inspektorát práce, který podezření z bossingu nebo šikany může prošetřit na přímý podnět někoho z dotčených, nikoliv na žádost zřizovatele. Všechny zúčastněné jsme proto informovali, že jediným způsobem, jak dosáhnout řádného prošetření, je individuální podnět poškozeného zaměstnance úřadu Inspektorátu práce.

Současně jsme požádali PhDr. Ivana Ryšavého o rychlou psychologickou intervenci a setkání s jednotlivými pedagogy i s vedením školy. Přijali jsme za svůj návrh školské rady provést ve škole personální audit, a to včetně doporučení auditorské firmy. Cílem auditu bylo pojmenovat příčiny velkého interpersonálního konfliktu na pracovišti a hledat cesty k jeho řešení.

Vzhledem k počtu zúčastněných bylo naší snahou co nejlépe se všemi komunikovat. To se záhy ukázalo velmi obtížné, když byla v březnu přijata omezení v souvislosti s pandemií koronaviru. Na distanční formu přešel řádný provoz školy, což komplikovalo průběh auditu i následnou komunikaci s učiteli i s rodiči. Synodní senior se setkal s učitelkami, které si na chování ředitelky stěžovaly. Na vlastní kůži jsme se přesvědčili, jak nedostatečné ba někdy ošidné může být spoléhat na maily (zejména ty hromadné), telefony či videokonference. Komunikace na sociálních sítích měla vlastní dynamiku.

Personální audit provedla agentura navržená jedním z členů školské rady. Audit potvrdil, že k obnovení vzájemné důvěry bude třeba změna stylu řízení a komunikace v rámci pedagogického týmu včetně zajištění trvalé podpory jednotlivých členů i celého týmu. Uvědomil jsem si, že jako zřizovatel jsme věnovali v posledních letech mnoho úsilí zajištění nových prostor pro Bratrskou školu, když bylo jasné, že se bude muset přestěhovat. Krize ve školním týmu ukázala, že nemenší péče a podpora ze strany zřizovatele musí napříště směřovat k tomu, aby ve škole panovalo bezpečné prostředí, v němž se případné problémy řeší s důvěrou a včas. Rozhodli jsme se připravit a otevřít počátkem školního roku výběrové řízení na ředitele Bratrské školy s nástupem v dalším školním roce 2021/22.

Audit ukázal na slabá místa v uspořádání vztahů i vzájemné komunikaci, jeho závěry jsou poučné nejen pro situaci v Bratrské škole. Je užitečné nastavit přesněji pravidla ve vztazích mezi pedagogy a rodiči, posílit komunikační a mediační roli školské rady, kde jsou zástupci učitelů, rodičů i zřizovatele. Věříme, že nově ustavená školská rada umožní zachovat jedinečný komunitní charakter školy a zároveň bude poskytovat zpětnou vazbu všem zúčastněným.

Bylo také chybou, že se pedagogický tým v Bratrské škole dohodl ukončit loňskou supervizi. Mohla by bývala přinést podporu jak ředitelce, tak učitelkám. Jako zřizovatel budeme napříště vyžadovat, aby supervize v týmu probíhala pravidelně, aby umožnila všem členům týmu hovořit o pravidlech komunikace i o způsobech vedení zpětné vazby. Chceme také ve spolupráci s auditorkou a externími spolupracovníky nabídnout všem vhodnou formu individuální podpory.

O výsledcích auditu jsme v polovině května podrobně informovali na setkání synodní rady se členy školské rady a rady školské právnické osoby. Setkání s rodiči proběhlo

na zahradě Bratrské školy z důvodů předchozích omezení až v koncem června. Bohužel vpředvečer tohoto setkání vyšel v Deníku N článek, který prezentoval většinu stížností a obvinění. Byl z našeho pohledu jednostranný a museli jsme na něj reagovat, ale konflikt tak navíc dostal mediální rozměr, který žije v pomocí sociálních sítí vlastním životem.

Uvědomili jsme si naléhavou potřebu vhodného kandidáta na školního kaplana pro Bratrskou školu, který by mohl být pro její komunitu pastoračním průvodcem tak jak tomu je na dalších školách Evangelické akademie. Hledáme vhodné kandidáty, kteří by ve školské radě zastupovali zřizovatele. Chceme se postarat o to, aby příprava a průběh stavby nové budovy (doufáme, že už v roce 2021) jen minimálně zatěžovala běžný chod školy a jeho vedení.

Jiří Schneider, člen synodní rady odpovědný za Evangelickou akademii