Bůh, který trpěl

(ČB 10/2020) Na prahu letošní koronavirové krize vyšla v brněnském nakladatelství Cesta útlá knížka s názvem Sedm posledních slov. Bůh, který nám rozumí. Jejím autorem je „americký Tomáš Halík“, známý katolický kněz a jezuita James Martin, jehož plodná bibliografie se ve Spojených státech amerických těší velké oblibě.

V knize se věnuje výrokům, které Ježíš Kristus pronesl na kříži anebo těsně před ukřižováním – v Bibli je jich zachyceno celkem sedm. Patří mezi ně slavná zvolání jako „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Mk 15,34), „Žízním.“ (J 19,28) nebo „Dokonáno jest.“ (J 19,30). James Martin všech sedm Ježíšových citátů postupně rozebírá a věnuje se nejen jejich výkladu, ale také významu těchto vět pro každého křesťana.

Martin v této knize připomíná věc, kterou křesťané – snad z posvátné úcty – často upozaďují: Ježíš měl fyzické, lidské tělo. Byl plně člověk (a plně Bůh). Jeho lidství s sebou přinášelo všechny klady i zápory, které přináší nám. Ačkoliv byl bez hříchu, jistě měl neduhy těla, emoce, touhy a potřeby. Narodil se jako bezbranné dítě, zemřel umučen – jak příznačné – lidskou rukou.

Autor se snaží ukázat, že Ježíš – nejen v této strastiplné poslední etapě svého pozemského života – je Bůh, který nám rozumí, rozumí tomu, co my lidé prožíváme. Chápe naše pochybnosti o posmrtném životě. Váží si rodičovské lásky. Rozumí pocitům zklamání a opuštěnosti. Také ví, jaké je prožívat tělesné strádání jako žízeň, bolest, vyčerpání – protože to vše také sám prožil. Ježíš byl – a chtěl být – jeden z nás, i když je zároveň úplně jiný.

James Martin tuto skutečnost popisuje a dokládá ji právě novozákonním příběhem. Text knihy, který původně autor pronesl jako kázání na velkopáteční mši v newyorské katedrále, není jen interpretace či exegeze. Má být také povzbuzení, zprostředkování živého odkazu Ježíšova působení, ujištění, že Kristus je Bůh, který zakusil lidský osud, aby se člověku více přiblížil. Kristus je Bůh, který nám rozumí.

Adéla Rozbořilová