Mládež se školila

(ČB 10/2020) Již potřetí se konalo setkání členů Celocírkevního odboru mládeže a předsedů jednotlivých seniorátních odborů mládeže. Jedná se o speciální prostor pro sdílení úspěchů i neúspěchů, které organizátory při práci s mládeží potkávají. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci osmi seniorátů, za organizátory tři členové Celocírkevního odboru mládeže a dorazili také dva zaměstnanci oddělení mládeže ústřední církevní kanceláře.

Letošní porada se konala 4.–6. září v sborovém areálu v Horní Krupé na Vysočině. Po společné večeři účastníci vybrali témata, kterým se chtěli o víkendu věnovat. Hlavním tématem bylo, jak o SOMu mluvit směrem ven, jak prezentovat jeho činnost a jak přivést lidi do členských řad. Pro následující roky si organizátoři vytyčili úkol připravit „předsednickou kuchařku“, ve které budou sepsány praktické rady a návody pro práci s mládeží.

V sobotu bylo na programu dne několik workshopů. Účastníci se například učili pískat na prsty, byli zasvěceni do grafické facilitace, sdíleli tipy pro lepší koncentraci mysli. Referent oddělení mládeže Petr Kubičko pak ve svém semináři přítomným poradil, jak setkání mládeže správně vyúčtovat.

Adéla Rozbořilová