Sborový den v Černošíně

(ČB 10/2020) Letošní podzimní sborový den se začal plánovat za vzrušených koronavirových dní v květnu tohoto roku. Byl pro nás totiž natolik důležitý, že ani nejistota, co se v září bude konat a jestli vůbec něco, nás od něj nemohla odradit. V oněch jarních měsících jsme totiž prožívali osobní drama s člověkem, který se po pěti dlouhých letech zpátky do života vrátil z výkonu trestu v jedné ze západočeských věznic. Připravit pro něj zázemí, vyjednat dokumenty nutné pro zaměstnání s Úřadem práce Tachov, s napětím očekávat, jak se zotaví v primitivních podmínkách sborového domu v kazatelské stanici v Lestkově. V tom všem jsme byli jako komunita sborů Černošín a Lestkov s obcí Olbramov a Lestkov společně.

Obě paní starostky Mirka Vlášková a Renata Šilingová se angažovaly v míře přesahující pracovní povinnosti a s velikou trpělivostí a porozuměním pro osud člověka. A Saša mě nezklamal a mnohé překvapil. Do práce obecního zaměstnance v Olbramově se pustil s vervou. Se stejným nasazením začal ve sborovém domě v Lestkově opravovat svůj skromný domov. Když se k němu na podzim nastěhovala družka s dcerou, již zde byly vlastnoručně vybudovány vodovodní rozvody, odpady i veškerá sanita. Byli jsme proto rádi, že jsme na jaře podali žádost o podporu Nadace Divoké husy a 20. září se tak mohl konat benefiční den. Je totiž pro koho energii vynakládat. Je tady rodina, která se s tím, co ji potkalo, snaží vypořádat a my můžeme jenom v pokoře přemýšlet, co bychom dělali my, kdybychom byli na jejich místě, jestli bychom to zvládli aspoň z poloviny tak statečně.

Na sborovém dni 20. 9. 2020 v Černošíně jejich snažení podpořil host Martin Zikmund příspěvkem o výročí Jana Amose Komenského, pan výtvarník Jan Knap výstavou obrazů, paní režisérka Pecharová s divadelním souborem ZUŠ Planá a všichni návštěvníci tím, že přišli.

Celkový finanční výnos na místě byl bez pár drobných 18 000,- Kč, které Nadace Divoké husy zdvojnásobí. Připočteny budou také platby na účet 2800714780/2010 do konce měsíce září. Jejich využití stejně jako další osudy Saši u nás můžete sledovat na adrese cernosin.evangnet.cz.